Ohita navigaatio

Innostuksen siemen istutetaan jo pienenä

Miksi hiekka jää varpaiden väliin? Miksi hiekka on kuin pienen pieniä kiviä? Miksi hiekka on erilaista mökin rannalla kuin ulkomailla?

Ihmettely ja miksi-kysymykset on varmasti tuttu jokaiselle, joka on ollut tekemisissä pienten lasten kanssa. Jatkuvat (lue: loputtomat) miksi-kysymykset voivat tuntua raskailta, mutta lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta niillä on valtavan suuri merkitys. Miksi-kysymykset auttavat hahmottamaan ympäröivää maailmaa ja elämää. Miksi-kysymyksiin ja niiden vastausten tutkimiseen LUMA (=luonnontieteet ja matematiikka) tarjoaa erinomaisia välineitä. Korkeasti koulutetuilla varhaiskasvatuksen opettajilla on tietotaitoa tukea tätä lasten tutkimisen ja ihmettelyn kehitysvaihetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2021 Suomen LUMA-strategia 2030. Sen tavoitteina ovat:

  • Sujuva arki, toimiva yhteiskunta
  • LUMA-osaaminen läpäisee yhteiskunnan toiminnot
  • Varhaiskasvatus ja opetus eri asteilla on laadukasta
  • LUMA-alojen opiskelu on kiinnostavaa
  • Viestintä LUMA-osaamisesta ja sen tuomista mahdollisuuksista lisääntyy

Strategialle laadittiin vuonna 2022 toimenpidesuunnitelma. Tämän valmisteluvaiheessa nousi tarve korostaa LUMA:n lisäksi myös tekniikan ja teknologian osaamista, joten ryhdyttiin käyttämään lyhennettä LUMATE. Tavoitteena on varmistaa, että meillä suomalaisessa yhteiskunnassa on LUMATE-osaamista ja -ymmärrystä edistää hyvinvointia sekä sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. LUMATE vastaa myös kansainvälisesti tunnettua englanninkielistä lyhennettä STE(A)M eli tieteen, teknologian, teknologisen osaamisen, (taiteen) ja matematiikan osaamista varhaiskasvatuksesta lähtien.

Monipuolinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukainen ja eheytetty varhaiskasvatustoiminta tukee LUMATE-taitojen kehittymistä. Esimerkiksi luonnon ilmiöitä havainnoidaan moniaistisesti eri vuodenaikoina ja arjen toimintoihin otetaan mukaan matematiikkaa. Varhaiskasvatuksessa korkeasti koulutetut opettajat pohjaavat toteutettavaa toimintaa tutkimustietoon ja näin uudet termit ovatkin nousseet pintaan. LUMATE ja STE(A)M eivät ole uudelleen keksittyjä pyöriä, vaan näitä asioita on tehty varhaiskasvatuksessa aina – nyt niistä puhutaan päivitetyin termein ja sanallistetaan tekemistä.

Suomalaisten tulevaisuuden osaamista ajatellen ensiarvoisen tärkeitä ovat esimerkiksi tämän kevään OAJ:n vaalitavoitteet uudelle hallituskaudelle ”Tulevaisuudenkestävä Suomi”-teemalla. Se rakentuu kaikilla koulutusasteilla opettajien osaamiseen. Pohja perustaidoille hankitaan varhaiskasvatuksessa. Parhaillaan odotetaan, mitä Orpo hallituksineen tulee tekemään. Tulevaisuuden Suomi tarvitsee korkeasti koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja kasvatustieteen maistereita.

Toivottavasti kesällä jokainen meistä saa nauttia ansaitsemastaan lomasta tai vähintäänkin rennommasta työkesästä ja auringonpaisteesta. LUMATE hengessä nautitaan luonnosta ja kesäsäistä kaikilla aisteilla (”tutkijalasit” päässä) 😊

Riikka Vuorinen

Varhaiskasvatuksen maisteri (KM), projektikoordinaattori

VOL:n hallituksen jäsen

Turun kaupunki