Ohita navigaatio

Jäsenyys

Jokainen VOL:n uusi jäsen saa liittymislahjaksi Suomalaisen Kirjakaupan lahjakortin (arvo 20 euroa). Lahjakortti käy maksuvälineeksi kaikissa myymälöissä ja verkkokaupassa. Lahjakortteja lähetetään uusien jäsenten liittyessä ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin liittymistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Liittymislahja ei koske yhdistystä vaihtaneita.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat OAJ:n jäseniä Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL:n  kautta. OAJ ja VOL ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestöjä, jotka tekevät työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta.

Varhaiskasvatuksen opettajana olet varhaispedagogiikan ja opetustyön asiantuntija. OAJ/VOL on sinun liittosi, olipa koulutustaustasi, sopimusalasi tai työnantajasi mikä tahansa Jos työskentelet varhaiskasvatuksen opetus-, johto- tai asiantuntijatehtävässä ilman kelpoisuutta, voit liittyä jäseneksi, jos työsuhteesi on vähintään lukukauden mittainen.

Miksi varhaiskasvatuksen opettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien sekä varhaiskasvatuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien  kannattaa liittyä VOL/OAJ:n jäseneksi? Lisätietoa löydät tältä sivulta sekä osoitteesta www.oaj.fi.

Haluan liittyä VOL/OAJ:n jäseneksi, mutta olen toisen liiton jäsen – miten toimia?

Kun siirryt jäseneksi toisesta ammattiliitosta, voit liittymisen yhteydessä antaa valtakirjan siirron hoitamiseksi. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyyden vaihdos pitää tehdä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet eronnut aiemmasta liitostasi.

Näin varmistat, että aikaisemman ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsenyyden aikana kertyneet työssäolokuukaudet eli vakuutuskaudet siirtyvät jäsenyytesi mukana Opettajien Työttömyyskassaan.

Jos haluat hoitaa siirron itse, eroa edellisestä ammattiliitosta ja/tai työttömyyskassasta vasta, kun olet saanut vahvistuksen jäsenyyden hyväksymisestä.

LIITY JÄSENEKSI

 

Miksi liittyä ja jäsenedut

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on varhaiskasvatuksen vahva vaikuttaja ja asiantuntija. Liitto on mukana nostamassa lapsuuden ja varhaiskasvatuksen arvostusta yhteiskunnassa.

Liitto valvoo jäsentensä etuja monella tapaa. Merkittävimpiä jäsenetuja ovat palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja ammatillisiin kysymyksiin liittyvä edunvalvonta, liiton ja yhdistysten järjestämä koulutus sekä työttömyyskassan takaama ansiosidonnainen työttömyysturva.

Jäsenetuihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen ammatti- ja järjestölehti VOL sekä OAJ:n jäsenlehti Opettaja. Lisäksi jäsenet saavat pankki-, vakuutus-, loma- ja ostoetuja.

Rahanarvoisiin etuihin kuuluvat jäsenvakuutukset, joita ovat jatkuva matkavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus, joista saat lisää tietoa TÄSTÄ.

Jäsenkriteerit

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton ja samalla Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäseneksi pääset, jos olet suorittanut varhaiskasvatuksen opettaja-, lastentarhanopettaja-, kasvatustieteen kandidaatti- tai kasvatustieteen maisteritutkinnon tai näitä vastaavan ja kelpoisuuden tuottavan tutkinnon tai työskentelet varhaiskasvatuksen tai opetuksen kasvatus-, opetus-, asiantuntija- tai johtotehtävissä.

Voit liittyä jäseneksi myös, jos olet varhaiskasvatuksen opettajan, perhepäivähoidonohjaajan tai päiväkodin johtajan tehtävissä työskentelevä sosiaalikasvattaja tai sosionomi (AMK).

Jos työskentelet varhaiskasvatuksen opetus-, johto- tai asiantuntijatehtävässä ilman kelpoisuutta, voit liittyä jäseneksi, jos työsuhteesi on vähintään lukukauden mittainen.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton pedagogiseksi jäseneksi voivat hakea sellaiset henkilöt, joita ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistysten varsinaisiksi jäseniksi.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruus

Jäsenmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäsenmaksu muodostuu VOL:n (0,16 %), OAJ:n (0,80 %) sekä alueellisen ja/tai paikallisen yhdistyksen osuuksista. Koska paikallisten ja alueellisten yhdistysten osuus vaihtelee hiukan, ei tarkkaa kokonaisjäsenmaksun suuruutta voi ilmoittaa. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton työssäkäyvien jäsenten kokonaisjäsenmaksu on keskimäärin 1,1 % palkasta.

OAJ:n alennettuun jäsenmaksuun olet oikeutettu esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä. Lisäksi osa paikallisista yhdistyksistä perii alennettuun jäsenmaksuun oikeutetuilta jäseniltään esim. 2 euroa/kk tai 20/vuosi.

Liiton eläkeläisjäsenten jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi.

Jäsenmaksujen perintä

Jäsenmaksu lasketaan kokonaisansioiden perusteella, joihin luetaan peruspalkka sekä kaikki palvelussuhteen perusteella maksettavat palkanlisät (mm. kokemuslisät, työaikakorvaukset, lomaraha, vuosilomakorvaus ja luontaisetujen verotusarvot). Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jäsenmaksu voidaan maksaa työnantajaperintänä, jolloin se hoituu kuukausittain automaattisesti suoraan palkasta (Jäseneksiliittymislomake sisältää jäsenmaksun perintävaltakirjan).

Jäsen voi maksaa jäsenmaksunsa myös itse (esim. jos olet äitiyslomalla, virka- tai vuorotteluvapaalla tai työttömänä). Jäsenmaksunsa itse maksaville OAJ:n jäsenrekisteri lähettää tilisiirtolomakkeet koko vuoden jäsenmaksuja varten. Maksut on ryhmitelty neljännesvuosieriin.

Jäsenmaksun perintä alkaa hakemuksen allekirjoituspäivää seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Jäsenmaksuun vaikuttavista muutoksista tieto jäsenrekisteriin

Mikäli jäät virkavapaalle/työlomalle, työttömäksi, vuorotteluvapaalle, palkattomalle opiskelu- tai hoitovapaalle tai muulle palkattomalle virkavapaalle/työlomalle, niin huolehdi mahdollisimman pikaisesti jäsenmaksuperusteen muutoksen ilmoittamisesta. Jäsenmaksun suuruuteen vaikuttavat tiedot ilmoitetaan OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot-sovelluksessa.

Miten liityt?

Varsinaiseksi jäseneksi liittyminen

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton ja OAJ:n jäseneksi sekä samalla Opettajien työttömyyskassan jäseneksi pääset paikkakunnasta riippuen joko liittymällä varhaiskasvatuksen opettajayhdistyksen tai OAJ:n paikallisyhdistyksen jäseneksi.

Jäseneksi liityt täyttämällä sähköisen liittymislomakkeen.

Hyväksyessäsi liittymislomakkeen ehdot liityt samalla myös Opettajien Työttömyyskassan jäseneksi ja annat työnantajalle valtuutuksen jäsenmaksujen perintään.

Valmistuitko ja haluatko siirtyä SOOLista OAJ:n jäseneksi?
Voit ilmoittaa VOL:iin ja OAJ:hin liittymisestä OAJ:n jäsenisivujen Omat tiedot-sovelluksessa.

Haluan liittyä VOL/OAJ:n jäseneksi, mutta olen toisen liiton jäsen – miten toimia?

Kun siirryt jäseneksi toisesta ammattiliitosta, voit liittymisen yhteydessä antaa valtakirjan siirron hoitamiseksi. Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyyden vaihdos pitää tehdä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet eronnut aiemmasta liitostasi.

Näin varmistat, että aikaisemman ammattiliiton tai työttömyyskassan jäsenyyden aikana kertyneet työssäolokuukaudet eli vakuutuskaudet siirtyvät jäsenyytesi mukana Opettajien Työttömyyskassaan.

Jos haluat hoitaa siirron itse, eroa edellisestä ammattiliitosta ja/tai työttömyyskassasta vasta, kun olet saanut vahvistuksen jäsenyyden hyväksymisestä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää paikallisen yhdistyksen hallitus. Jäsenyyspäätöksen saavuttua OAJ:n jäsenrekisteriin sinulle lähetetään OAJ-esitepaketti, joka sisältää yleistietoa ammattijärjestöstäsi, jäsenyystietojen muutoksiin liityviä toimintaohjeita, taskukalenterin sekä OAJ:n jäsenkortin.  Jäsenkortti oikeuttaa moniin rahanarvoisiin etuihin, joista tarkempaa tietoa saat jäsenenä OAJ:n jäsensivuilta.

Pedagogiseksi jäseneksi liittyminen

Liiton pedagogiseksi henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota ei voida hyväksyä liiton jäsenyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Tällaisia voivat olla mm. varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuden omaavat henkilöt, jotka työskentelevät muissa kuin opetus/kasvatustehtävissä ja jotka eivät täytä liiton jäsenyyskriteereitä.

Jäsenetuina liiton pedagogiset jäsenet saavat VOL-lehden ja oikeuden osallistua liiton koulutustilaisuuksiin (mm. VOP-päivät) jäsenhinnalla. Pedagogisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta valittaessa liiton luottamushenkilöitä.

Kirjallinen, vapaamuotoinen hakemus liiton pedagogiseksi jäseneksi tulee tehdä liiton hallitukselle, joka päättää pedagogiseksi henkilöjäseneksi ottamisesta.  Jäsenhakemuksessa tulee olla hakijan henkilö- ja yhteystiedot sekä käydä ilmi, miksi hakija ei voi hakea liiton jäsenyhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. Jäsenhakemus tulee toimittaa VOL:n toimistolle. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa VOL:n järjestöpäälliköltä. Tarvittavat osoite- ja yhteystiedot löydät sivuiltamme.

Eläkeläisjäseneksi liittyminen ja toimenpiteet ennen eläkkeelle siirtymistä

Kun siirryt eläkkeelle, jäsenyytesi VOL:n ja samalla OAJ:n varsinaisena jäsenenä päättyy ja jäsenyyteen liittyvät jäsenedut lakkaavat. OAJ:n ottamat ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset (vapaa-ajan tapaturma-, matkustaja- sekä ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus) päättyvät eläkkeelle jäädessä viimeisenä työpäivänä.

Huolehdi ajoissa, että sinulla on eläkkeelle jäädessäsi voimassa oleva vastaava tapaturma- ja matkavakuutusturva. Ennen eläkkeelle siirtymistä voit saada matkavakuutuksen ilman terveysselvitystä.

Ilmoita eläkkeelle jäämisestäsi OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot -sovelluksessa tai ota yhteyttä OAJ:n jäsenpalveluun.

Opastusta eläkkeelle siirtymisasioista saat OAJ:n sivuilta mm. Eläkkeelle siirtyvän muistilistan avulla.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton jäsenet voivat eläkkeelle siirtyessään liittyä VOL:n eläkeläisjäseneksi. Jäsenetuja ovat VOL-lehti, eläkeläisten vuotuinen retki sekä mahdollisuus osallistua VO-päiville eläkeläis/opiskelijahinnalla.
Jos haluat liittyä VOL:n eläkeläisjäseneksi, niin ilmoita asiasta samalla, kun ilmoitat OAJ:n jäsensivujen Omat tiedot -sovelluksessa siirtymisestäsi eläkkeelle. Eläkeläisjäsenen jäsenmaksuvelvoite alkaa eläkkeelle jäämistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsenmaksu on suuruudeltaan 25 euroa/vuosi (vuonna 2023).

Jos haluat liittyä myös Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi, niin kerro samoin asiasta, kun ilmoitat siirtymisestäsi eläkkeelle.
Senioriopettajien jäsenenä säilytät osan jäseneduista. Tarkempaa tietoa OSJ:n jäseneduista

Opiskelijajäseneksi liittyminen

Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat voivat liittyä OAJ:hin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta. Jäseneksi liittyminen tapahtuu liittymällä johonkin SOOL:n jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistyksistä suurin osa on opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjä. AMK-opiskelijat, jotka ovat opiskelemassa VO-kelpoisuuden tuottavaa tutkintoa, voivat liittyä SOOL:n henkilöjäseniksi.

SOOL:n jäsen saa työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat jäsenedut kuin varsinainen OAJ:n jäsen. Opettajien Työttömyyskassaan voi kuitenkin liittyä jo opiskeluaikaisten tilapäisten työsuhteiden aikana. Jäsenyyttä tulee hakea erikseen. Tänä aikana tehdyt tilapäiset työsuhteet kartuttavat kassan työssäolo- ja jäsenyysehtoa jo opiskeluaikana. Työssäoloehto alkaa kertyä, kun on liittynyt kassan jäseneksi ja huolehtinut jäsenmaksuista. Tarkempia tietoja kassaan liittymisestä saa SOOL:n kotisivuilta, toimistosta ja oman opettajainkoulutusyksikön opiskelijajärjestöiltä. Lisätietoja SOOLista ja jäseneksi liittymisestä

Jäsenyyden päättäminen

Jos haluat päättää jäsenyytesi, on siitä ilmoitettava OAJ:n jäsenrekisterille yhteydenottolomakkeella, jonka löydät jäsensivujen Omat tiedot-sovelluksesta. Yhteydenottolomake löytyy OTA YHTEYTTÄ-valikosta. Jäsenoikeudet ja velvollisuudet, kuten jäsenmaksuvelvollisuus, päättyvät vasta eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden päättyessä.

Jos jäsenmaksusi jää maksamatta kolmelta kuukaudelta, voidaan sinut katsoa eronneeksi.

 

 

 

 

 

Jäsenasiat

Harri Myllynen

Järjestöpäällikkö +358505506254 harri.myllynen@vol.fi