Ohita navigaatio

Aineistot

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet

 

 

Yrkesetik för lärare inom småbarnspedagogik

 

The Early Childhood Education Teacher´s Professional Ethics Guidelines

 

Varhaiskasvatuspäivä 2020 – Lapsella on oikeus ilmaisuun

Dagen för småbarnspedagogik  2020 –  Ett barn har rätt att uttrycka sig

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän materiaalina on Turun yliopiston varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokosen laaja artikkeli Varhaiskasvatuksen taidekasvatus – leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää. Tämän lisäksi Varhaiskasvatuspäivän materiaaleina on Maija Hurmeen kuvittama Nyt on ilmaisun aika -juliste.

Inkeri Ruokonen: Varhaiskasvatuksen taidekasvatus leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää

Maija Hurme: Ilmaisun aika  juliste

 

Dagen för småbarnspedagogik firas den 12 mars 2020 med temat Ett barn har rätt att uttrycka sig.

Materialet för årets Dag för småbarnspedagogik är den brett upplagda artikeln Konstfostran inom småbarnspedagogiken – lek, hänförelse, lärande och ett gott liv av professorn i småbarnspedagogik vid Turun yliopisto, Inkeri Ruokonen.  Förutom detta används också affischen Dags att uttrycka sig, som illustrerats av Maija Hurme.

Inkeri Ruokonen: Konstfostran i småbarnspedagogiken lek, hänförelse, lärande och ett gott liv

Maija Hurme: Dags att uttrycka sig   affisch

 

Tulossa…

Johda pedagogiikkaa! Pedagoginen johtajuus on johtajan ydintehtävä ja varhaiskasvatuksen laadun edellytys -esite

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen -esite
Laaja-alainen osaaminen

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik -broschyr 

Det breda kunnandet

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A4 (alla)

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik- affisch A4

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A3

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik – affisch A3

 

Katso, minä opin dokumentointialusta A4 pdf  (alla)
Katso, minä opin dokumentointialusta A3 pdf  

Dokumentointialusta

 

Pedagogiikan aika-julkaisu, päivitetty, pdf

Pedagogiikan aika -juliste A3 (40×58 cm)  

Pedagogikens tid är ny -affisch_A3 (40×58 cm)

Mitä tekisit  2 miljardilla eurolla?

Vad skulle du göra med 2 miljarder euro?

Lastentarhanopettajaliitto – järjestöesite (suomi)

Barnträdgårdslärarförbundet – broschyr (sve)

The Kindergarden Teacher Union of Finland -brochure (eng)

Hyvän johtamisen avaimet  

Nycklar till ett gott föreståndarskap 

 

Leikinaika-julkaisu

 

Konsultoivat psykologipalvelut varhaiskasvatuksen tueksi ja osaksi

OAJ – esitteet

Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamäärykset

Arbetstidsbestammelser for läräre inom smabarnspedagogik

OAJ ja varhaiskasvatus 2019

Hyodynnä sak-työaikasi

OAJ:s kartläggning av puu-arbetstiden 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) materiaalit 

Tiivistelmä varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreista

Verkkotallenne laadunarvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan pohjalta

 

Videoesitykset varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuudesta 6.9.2019

Varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuus 6.9.2019, 1. osa

Varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuus 6.9.2019, 2. osa

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa sekä viisivuotiaiden maksuton kokeilu-seminaarin dia-esitykset 

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa-raportti

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi-raportti