Ohita navigaatio

Aineistot

Johda pedagogiikkaa! Pedagoginen johtajuus on johtajan ydintehtävä ja varhaiskasvatuksen laadun edellytys -esite

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen -esite
Laaja-alainen osaaminen

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik -broschyr 

Det breda kunnandet

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A4 (alla)

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik- affisch A4

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A3

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik – affisch A3

 

Katso, minä opin dokumentointialusta A4 pdf  (alla)
Katso, minä opin dokumentointialusta A3 pdf  

Dokumentointialusta

 

Pedagogiikan aika-julkaisu, päivitetty, pdf

Pedagogiikan aika -juliste A3 (40×58 cm)  

Pedagogikens tid är ny -affisch_A3 (40×58 cm)

Mitä tekisit  2 miljardilla eurolla?

Vad skulle du göra med 2 miljarder euro?

 

Lastentarhanopettajaliitto – järjestöesite (suomi)

Barnträdgårdslärarförbundet – broschyr (sve)

The Kindergarden Teacher Union of Finland -brochure (eng)

Lastentarhanopettajan ammattietiikka 

Hyvän johtamisen avaimet  

Nycklar till ett gott föreståndarskap 

 

Leikinaika-julkaisu

 

Konsultoivat psykologipalvelut varhaiskasvatuksen tueksi ja osaksi

OAJ – esitteet

Varhaiskasvatuksen opettajia koskevat työaikamäärykset

Arbetstidsbestammelser for läräre inom smabarnspedagogik

OAJ ja varhaiskasvatus 2019

Hyodynnä sak-työaikasi

OAJ:s kartläggning av puu-arbetstiden 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) materiaalit 

Tiivistelmä varhaiskasvatuksen laadun indikaattoreista

Verkkotallenne laadunarvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirjan pohjalta

 

Videoesitykset varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuudesta 6.9.2019

Varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuus 6.9.2019, 1. osa

Varhaiskasvatuksen arviointien julkaisutilaisuus 6.9.2019, 2. osa

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa sekä viisivuotiaiden maksuton kokeilu-seminaarin dia-esitykset 

Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa-raportti

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi-raportti