Ohita navigaatio

Aineistot

VARHAISKASVATUSPÄIVÄN 2024 AINEISTO

Varhaiskasvatuspäivä verkkojulkaisu 2024

 

Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa-juliste

 

Glädje att vara med! Jämlikhet för barnen inom småbarnspedagogiken-affischen 

VARHAISKASVATUSPÄIVÄN 2023 AINEISTO

Vahvat juuret varhaiskasvatuksesta

Starka rötter för framtiden genom småbarnspedagogiska systemet

 

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

 

 

Speciallärare inom småbarnspedagogik 

 

Varhaiskasvatuspäivän 2022 aineisto

Maailman tärkein työ-pienten lasten opettajuus

 

Världens viktigaste jobb-att vara lärare för de små barnen

 

Opettajana varhaiskasvatuksessa

Som lärare inom småbarnspedagogik

Nyt on monilukutaidon aika-julkaisu

Nyt on monilukutaidon aika-juliste

Dags för multilitteracitet affisch

VOL:n järjestöesitteet (esite avautuu kuvaa klikkaamalla);

 

Varhaiskasvatuksen opettajan ammattieettiset ohjeet

 

Yrkesetik för lärare inom småbarnspedagogik

 

The Early Childhood Education Teacher´s Professional Ethics Guidelines

 

Inkeri Ruokonen: Varhaiskasvatuksen taidekasvatus leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää

Maija Hurme: Ilmaisun aika  juliste

 

Inkeri Ruokonen: Konstfostran i småbarnspedagogiken lek, hänförelse, lärande och ett gott liv

Maija Hurme: Dags att uttrycka sig   affisch

 

Johda pedagogiikkaa! Pedagoginen johtajuus on johtajan ydintehtävä ja varhaiskasvatuksen laadun edellytys -esite

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen -esite
Laaja-alainen osaaminen

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik -broschyr 

Det breda kunnandet

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A4 (alla)

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik- affisch A4

Varhaiskasvatuksen opettajan laaja-alainen osaaminen-juliste A3

Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik – affisch A3

 

Katso, minä opin dokumentointialusta A4 pdf  (alla)
Katso, minä opin dokumentointialusta A3 pdf  

Dokumentointialusta

 

Pedagogiikan aika-julkaisu, päivitetty, pdf

Pedagogiikan aika -juliste A3 (40×58 cm)  

Pedagogikens tid är ny -affisch_A3 (40×58 cm)

Mitä tekisit  2 miljardilla eurolla?

Vad skulle du göra med 2 miljarder euro?

Hyvän johtamisen avaimet  

Nycklar till ett gott föreståndarskap 

 

Leikinaika-julkaisu

 

Konsultoivat psykologipalvelut varhaiskasvatuksen tueksi ja osaksi

OAJ – esitteet

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstöä koskevat työaikamääräykset

 

Hyodynnä sak-työaikasi

OAJ:s kartläggning av puu-arbetstiden