Ohita navigaatio

Katso tulevaisuuteen

Lastentarhanopettajaliitto LTOL viettää tänä vuonna 100-vuotisjuhlia. Huhtikuun lopussa kokoontui liittomme kevätvaltuusto, jossa historiallisella päätöksellä Lastentarhanopettajaliiton nimi muutetaan Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitoksi (VOL).

Juhlavaltuuston illallisella eräs liiton entisistä puheenjohtajista, Riitta Eloholma piti huikean hienon juhlapuheen, jossa hän esitti liiton historian jäsentyneesti nostaen sieltä puheeseensa liiton kannalta merkittäviä tapahtumia, kohdistaen lopuksi katseensa tulevaisuuteen.

Riitta herätti minutkin pohtimaan tulevaisuutta – millainen on varhaiskasvatuksen tulevaisuus? Millainen on tulevaisuuden päiväkoti tai varhaiskasvatuksen opettaja?

Muutama viikko sitten eräs 5-vuotias tyttö kysyi minulta päiväkodissa ”miks tää on tarha? Ei tää oo tarha, me opitaan täällä asioita”. Sama tyttönen jatkoi saman tien ”eikä tää oo päiväkoti, koska ei tää oo koti. Miks on noin hassuja sanoja?”. Nämä 5-vuotiaan huomiot virittivät entisestään tulevaisuuspohdintaani – mikä olisi kuvaava nimitys nykypäivän päiväkodille?

Varhaiskasvatuksen painopiste on muuttunut sosiaalihuollollisesta näkökulmasta kasvatukselliseen, opetukselliseen ja lapsen näkökulmaan. Varhaiskasvatuksen ohjausta on vahvistettu: lasten oppimisen ja kehityksen tarpeet on huomioitava entistä tarkemmin. Laadulle on asetettu tavoitteet, joita arvioidaan kansallisesti.

Lapsen kasvun edellytyksiä on vahvistettu uudistamalla varhaiskasvatusta ohjaavia asiakirjoja ja lakiuudistuksella.  Tämän päivän varhaiskasvatusta ei voi enää antaa työvuoropedagogiikan tai ”kaikki tekee kaikkea”-ajattelun pohjalta. Opettajalta edellytetään arvioivaa ja kehittävää työskentelyotetta, sekä oman tiiminsä pedagogista johtajuutta. Varhaiskasvatusta tulee suunnitella, arvioida ja kehittää lapsen osallisuus ja tarpeet huomioiden.

Tulevaisuutta pohtiessani näen nykyisen suunnan hyvänä: varhaiskasvatus painottaa yhä vahvemmin lapsen kehityksen ja oppimisen tavoitteisiin. Varhaiskasvatuksen työntekijät käyttävät oman koulutuksensa tuottamaa osaamistaan täysipainoisesti lasten hyväksi. Tulevaisuuden päiväkodit eivät ole tarhoja tai päiväkoteja niiden sanan varsinaisessa merkityksessä vaan paikkoja, joissa lapset saavat tarvitsemaansa opetusta, hoivaa sekä kasvun tukea varhaiskasvatuksen opettajilta, erityisopettajilta, sosionomeilta ja lastenhoitajilta – yhteistyössä lasten kasvattajien kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajia on jokaisessa lapsiryhmässä riittävä määrä, ryhmät ovat lasten näkökulmasta katsottuna sopivan kokoisia, eikä varhaiskasvatuksen tarvitse säästää talouden ehdoilla – päättäjät pitävät huolen siitä, että varhaiskasvatus on juuri sopivasti resursoitu, jolloin lasten tarpeisiin kyetään vastaamaan ajantasaisesti.

Me varhaiskasvatuksen opettajat pystymme vaikuttamaan, mihin suuntaan varhaiskasvatus maassamme kehittyy. Suunnittelemme, arvioimme ja kehitämme varhaiskasvatusta lasten tarpeisiin keskittyen. Työllä, jonka teemme hyvin ja josta nautimme paljon, nostamme varhaiskasvatuksen laatua ja arvostusta.

Katso ja kulje kohti tulevaisuutta – Hanna Rothmanin tuella: ”Työmme menestys riippuu siitä, kuinka hyvin ja tunnollisesti kukin meistä tehtävänsä hoitaa”.

 

Hanna Iso-Kuortti

Laaja-alainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Espoo

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton valtuuston varapuheenjohtaja