Ohita navigaatio

Kuka sinua edustaa, saammeko itse edustaa itseämme?

Jälleen on se aika vuodesta, kun paikallisesti neuvotellaan sopimuskauden paikallisista järjestelyeristä. Tiedätkö kuka sinua paikallisesti edustaa ja mistä asioista neuvotellaan? OAJ kuuluu Jukon neuvottelujärjestön piiriin, jonka vaaleilla joka kolmas vuosi luottamusmiehet valitaan.

Ennen varhaiskasvatuksen opettajien siirtymistä OVTES- sopimukseen oli mahdollista, että paikallinen luottamusmies saattoi olla ihan eri hallintokunnan eri alan ihminen ja edusti yhteisesti koko KVTES- sopimuksen piiriin kuuluvia työntekijöitä. Sopimusalan siirto ja osaltaan myös hyvinvointialueiden perustaminen muuttivat/nostivat kuntien keskeisimmiksi palveluiksi palveluiden järjestämisvelvoitteita ja varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut nousivat keskeisimmiksi palveluiksi. Tämä on ilahduttavasti lisännyt varhaiskasvatustaustaisten luottamusmiesten määrää ja monissa suurimmissa kaupungeissa on myös oma OVTES G-liitteen pääluottamusmies, joka edustaa päiväkodin johtajia, erityisopettajia sekä varhaiskasvatuksen opettajia. OAJ on neuvotellut myös oikeudesta valita suurimpiin yksityisiin päiväkotiketjuihin luottamusmiehiä valvomaan myös siellä jäseniensä etuja.

Työsopimusten sisällöt sovitaan edelleen pääsääntöisesti yhteisesti valtakunnan tasolla, mutta meneillään olevan sopimuskauden aluksi saatiin neuvoteltua kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöille 5-vuotinen palkkaohjelma, joka lisäsi huomattavasti paikallista sopimista ja mahdollistaa paikallisten palkkausjärjestelmien kehittämistä.  Paikalliset luottamusmiehet tuntevat parhaiten oman kuntansa tilanteet. Jos sinulle tulee palkkauksessa, työaika-asioissa, lomissa tai muissa työsuhdeasioissa ongelma, keskustele ensin oman esimiehesi kanssa, jos asiat eivät selviä, niin ota rohkeasti yhteyttä oman kuntasi luottamusmieheen. OAJ:n jäsenenä olet tietysti oikeutettu järjestön jäsenpalveluihin ja neuvontaan puhelinpalveluissa, mutta usein paikallinen luottamusmies voi parhaiten auttaa sinua ja tuntee tilanteen, mitä paikallisesti omassa kunnassa on asiasta sovittu. Luottamusmies käsittelee asiasi aina luottamuksellisesti ja toivoisin, että kynnys soittaa luottamusmiehelle madaltuisi ja epäkohdista pystyttäisiin  työnantajan kanssa sopimaan hyvässä hengessä.

Kuka päättää mistä paikallisesti neuvotellaan? Voinko liiton jäsenenä vaikuttaa neuvottelutavoitteisiin?

Jokainen päiväkodin johtaja ja opettaja on omalla työpaikallaan omien etujensa valvoja ja oman työn rajaaminen on tärkeää. Yhdistyksen kokouksissa paikallisesti keskustellaan oman kunnan tavoitteista kehittää palkkausjärjestelmää. Osallistumalla kokouksiin ja lukemalla yhdistyspostia ja tuomalla esiin epäkohtia ja kehittämisideoita voi jokainen jäsen osaltaan vaikuttaa. Ole myös aktiivinen vaikuttamaan äänestämällä luottamusmiesvaaleissa henkilöä, jolla olisi hyvä osaaminen ja edellytys viedä yhteisiä asioita eteenpäin. OAJ ja Juko kouluttavat ja ohjeistavat hyvin luottamusmiehiä, mutta ehdottomana edellytyksenä luottamusmiespalveluille on ammattiliiton jäsenyys. Yhteistyö ja verkostoituminen ovat luottamusmiestyön onnistumisen kannalta tärkeimpiä elementtejä. Ota selvää kuka sinua omalla paikkakunnallasi edustaa!

Monika Koivumäki

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, pääluottamusmies

VOL:n hallituksen jäsen

Vaasa