Ohita navigaatio

Laadukas johtaminen takaa laadukkaan työn – näkyykö oma jaksamiseni päiväkodin johtajana lasten arjessa?

“Riittis, tuu pelaamaan mun kanssa taas Unoa!” Pienen eskarilaisen kirkas ääni kuuluu läheisen pöydän äärestä, enkä todellakaan halua kieltäytyä tästä tarjouksesta. Siinä pöydänääressä ei ole kiire minnekään. Kuulostelen henkilökunnan levollista keskustelua, toivotan hyvät huomenet huoltajille, katselen legoilla leikkiä lapsia ja olen niin kiinni hetkessä.

Johtaminen asiantuntija-alalla on varmasti yksi haastavimmista johtotehtävistä. Mitä laadukkaammin pystyn johtamaan henkilökuntani osaamista hoidossa, kasvatuksessa ja oppimisessa, sitä paremmat edellytykset heillä on tehdä työnsä hyvin. Minun keskeinen tehtäväni päiväkodin johtajana on varmistaa henkilökunnan osaaminen, koska lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksessa tapahtuu laadukas oppiminen. Tämä on tiimityötä henkilöstön kanssa, jossa varhaiskasvatuksen tavoitteet sisäistetään yhdessä ja sitten jalkautetaan käytäntöön.

Päiväkodin johtajan ensisijainen tehtävä on päiväkodin toiminnan johtaminen, ei hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Työmäärä on monesti ylimitoitettu työaikaan suhteutettuna ja tehtävät ovat hyvin monipuolisia ja vaativia. Useammat viime vuosina julkaistut kyselyt ja tutkimukset ovat kertoneet, että yli puolet johtajista kokee, ettei heille jää aikaa ydintehtävään eli pedagogiseen johtamiseen. Tämä on huolestuttavaa. Tehtävät pitää voida suorittaa normaalina työaikana ja tehtävään sisältyvä työmäärä tulee olla tasapainossa työajan kanssa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula heijastuu suoraan johtajan työtaakkaan. Samoin henkilökunnan moninainen ja vaihteleva koulutustausta haastaa johtajaa. Tarvitaan siis toimiva sijaisjärjestelmä, jotta johtaja voi keskittyä ydintehtäväänsä. Päiväkodeissa on oltava johtajan apuna työnjohtoasemassa oleva apulaisjohtaja, jonka kanssa johtaja voi jakaa sekä pedagogisia, että hallinnollisia tehtäviä. Tämä vaatii lisäresursointia henkilöstöön, koska apulaisjohtajan tehtävä on tärkeä päiväkodin toiminnan sujuvuuden ja laadun kannalta.

Hän voitti, minä hävisin. Siirryn tietokoneeni luo.

Riitta-Kaisa Kosonen

Päiväkodin johtaja

VOL hallituksen jäsen