Ohita navigaatio

Lupausten kevät?

Olemme hyvää vauhtia menossa kohti eduskuntavaaleja. Vaalien alla on aina jännittävää lukea puolueiden vaaliohjelmia. Onko lupausten laari täynnä yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista lausahdusta ”koulutuksesta ei leikata”. Kurkkaanpa ensin muutama vaalikausi taaksepäin.

Tuoreessa muistissa on vielä vuoden 2015 vaalilupaukset, jotka iloisesti ja julkisesti lupasivat olla leikkaamatta koulutuksesta. Silloisen Sipilän hallituksen aloitettua työskentelynsä, ensitöikseen se aloitti laajan säästöohjelman julkisen talouden vakauttamiseksi,  rajoittamalla lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen ja nostamalla yli 3-vuotiaiden suhdelukua. Ymmärrettiinkö tuolloin varhaiskasvatuksen olevan osa koulutus koulutusjärjestelmää, josta oli luvattu olla leikkaamatta? Historian ensimmäinen varhaiskasvatuslaki oli astunut voimaan muutama kuukausi aiemmin elokuussa 2015. Pitkä leikkauslista tuli koskemaan muitakin koulutusjärjestelmämme osia. Myöhemmin samaisella hallituskaudella tehtiin kuitenkin tärkeitä ratkaisuja ja tarkennettiin vakalakia mm. henkilöstörakenteen osalta. Vuoden 2018 lakia voi  pitää merkittävänä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden suunnan näyttäjänä. Vakalaivan keula alkoi hitaasti kääntyä kohti sille kuuluvaa asemaa lapsen opinpolun kivijalkana.

Vuonna 2019 aloittanut hallitus palautti ensitöikseen lasten subjektiivisen oikeuden ja yli 3- vuotiaiden suhdeluvun 1/7. Samalla hallituskaudella on tehty myös historiallisen suuria euromääräisiä satsauksia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen Oikeus Oppia- kehittämisohjelman kautta. Paljon hyvää ja kaunista koulutuksen (johon kuuluu siis myös varhaiskasvatus) kunnian palautuksen eteen. Saimme lähtölaukauksen oikeasta arvostuksesta alaamme kohtaan. Lain tavoitteiden mukaisesti on edettävä ja itsepintaisesti pidettävä kiinni suunnasta kohti vuotta 2030.

Tarvitaan pysyvä rahoitus varhaiskasvatuksen opettajakoulutusmääriin

Lain siirtymäaika oli alun alkaen 12 vuotta ja siitä on vielä jäljellä 7 vuotta.  Ja meillä on yhä edelleen opettajapula. Lain voimaan tulon jälkeen lisätty vihdoin yliopistoihin varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen aloituspaikkoja, kylläkin määräaikaisesti. Vuosikymmenten laiminlyöntejä ei hetkessä korjata. Ratkaiseva virhe kuluneella hallituskaudella oli jättää näiden aiemmin määräaikaisesti lisättyjen aloituspaikkojen rahoituksen muuttaminen pysyväksi.

Nykyisen reilun tuhannen aloituspaikan lisäksi tarvitaan pikaisesi pysyvä rahoitus myös vähintään 400 aloituspaikan lisäykseen vuosittain.  Laskelmiemme mukaan noin 1400 aloituspaikkaa tästä vuodesta alkaen kattaa suurelta osin lain vaatiman opettaja tarpeen vuosikymmen loppuun mennessä. Ryhtiliike tarvitaan myös johtajakelpoisuuden tuottavien maisteri koulutusmäärien nostamiseen.

Mitenkäs nuo uusien vaaliohjelmien kirjaukset? Kiinnostavaa oli lukea, että nyt lähes kaikki tunnustavat opettajapulan ja siihen tarvittavan koulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen.  Pysyvää vai ei, siitä ei saa selvää eli vaikuttamisen paikka. Varhaiskasvatuksen laatu ja henkilöstön työhyvinvointi ovat myös isosti esillä vaaliohjelmissa. Opettajuuden merkityksen tunnustaminen löytyy ohjelmista muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Varhaiskasvatus nähdään pääsääntöisesti lapsen oikeutena ja opinpolun alkuna.

Kaksivuotisen esiopetuksen vakinaistaminen nousee vahvasti tavoitteeksi, samoin esi- ja alkuopetuksen kiinteän yhtenäisyyden luominen, hiukan eri keinoin. Varhaiskasvatuksen maksuttomuuden nimiin vannotaan laajasti, jolla on vaikutusta lasten osallistumisasteen lisääntymiseen. Vähäisemmässä määrin näissä vaaliohjelmissa näkee enää päiväkotien varhaiskasvatuksen vaihtoehtona laajan kotihoidontuen järjestelmän. Muutaman puolueen ohjelmista on vaikea edes suurennuslasilla löytää mitään varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvää. Varhaiskasvatus tarvitsee työrauhaa ja pitkäjänteisen kehittämisohjelman  saattaa tavoitteet maaliin. Keskeisten puolueiden edustajat on haastateltu uuden VOL-lehden ensimmäiseen numeroon, joka ilmestyy maaliskuun alussa, kannattaa lukea!

Onko meillä suomalaisessa politiikassa uskottavuutta? Sehän nähdään. Elämme taas todella kiinnostavia aikoja 😊

Anitta Pakanen

puheenjohtaja

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto