Ohita navigaatio

Merkittäviä etappeja, saavutuksia ja tulevaisuuden haasteita – tinkimätöntä työtä

”Elä täysillä tätä päivää, tunne eilinen, mutta katso innolla huomiseen”. Liiton 100-vuotisjuhlavuosi ja viime vuosien suuret muutokset saivat minut syksyllä pohtimaan, elämänohjeeni viitoittamana, että mitä menneet vuodet ovat tuoneet ja merkinneet minulle.  Oletko tehnyt samoin, peilaten asioita omiin kokemuksiisi?

On ollut erittäin mielenkiintoista kaivaa esille ja lukea uudelleen Lastentarhanopettajaliiton kertomusta ”Työ on ilomme ja palkka surumme. Lastentarhanopettajaliitto 1919-1999” ja vanhoja Lastentarha-lehtiä. Kirjassa Annika Åsvikin toteaa: Lastentarhanopettajaliiton tarina on kertomus erään ammattikunnan taistelusta työnsä ja asemansa puolesta. 80-vuotinen taival on täynnä kiviä ja kantoja, joihin heikompi olisi kompastunut.   Tähän kertomukseen on ollut ja on edelleen helppo yhtyä. Merkittäviä etappeja, saavutuksia ja samalla myös tulevaisuuden haasteita – matka tähän päivään ei ole ollut helppo.

Koulutuksen siirtyminen Lastentarhanopettajaseminaareista yliopistojen ULO-koulutuksien kautta vuonna 1995 yliopistoihin, vaati liitolta yli 20 vuotta sinnikästä työtä. Nyt opettajakoulutuksen merkitys on vihdoin tunnustettu, jatkossa varhaiskasvatuksen opettajaksi valmistutaan vain yliopistoista. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus ja pysyvyys läpi Suomen on haastavaa. Me ymmärrämme, että kolmosella alkava luku palkassa voisi auttaa siinä.

Olemme järjestäneet Varhaiskasvatuspäivän jo 30 vuoden ajan. Päivän tavoitteena on tehdä työtämme, varhaiskasvatusta ja esiopetusta tunnetuksi. 21.3.2019 vietettävän varhaiskasvatuspäivän teema on Varhaiskasvatuksen opettajan työ tulevaisuudessa. On erittäin tärkeää, että pedagogista työtämme ovat olleet ohjaamassa varhaiskasvatuslaki ja normipohjainen vasu. Olisiko aika puhua jo opetussuunnitelmasta? Hienoa, että varhaiskasvatusta kehitetään nyt osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Suurenmoista, että varhaiskasvatuksesta tulee enenevässä määrin tutkimustietoa ja sitä myös osataan hyödyntää laajasti.

Järjestörakenteessamme on tapahtunut suuria muutoksia vuoden 1991 OAJ:hin liittymisen jälkeen. OAJ vastaa edunvalvonnastamme tiiviissä yhteistyössä LTOL:n kanssa.  Kaikilla tasoilla, niin yksilö-, paikallis-, alue- ja kuin myös valtakunnantasolla – tehtävää työtä tarvitaan. Lastentarhanopettajaliitto nähdään arvostettuna ja vaikuttavana varhaiskasvatuksen asiantuntijaliittona. LTOL on aina ollut myös lapsen ja lapsuuden puolestapuhuja. Työaikaa koskevat määräykset ovat historian aikana muuttuneet paljon.  KVTES:iin 2018-2019 saatiin selkeä parannus työaikaa koskevaan erityismääräykseen: sak-työaika. Ensimmäisiä selvityksiä siitä, miten tätä eritysmääräystä on sovellettu ja noudatettu on nyt saatu. Jämäkkyyttä tarvitaan KVTES:n noudattamiseen, koska laadukasta varhaiskasvatusta ei voi olla ilman jatkuvaa suunnittelua, arviointia ja kehittämistä. OVTES on sopimus, johon katsoisimme opettajina kuuluvamme.

Historiaan perehtyminen avaa silmiä ja antaa ymmärrystä siihen, mitä on aiemmin tehty, mitä saavutettu tai mitä ehkä ei vielä ole tavoitettu. Historiaa tarkastellessa voi huomata, että varhaiskasvatuksessa on välillä  jouduttu keskittämään voimavaroja heikennysten torjumiseen, mutta periksi ei ole koskaan annettu.   Sinnikkäästi ja pitkäjänteisesti tehty työ on luonut myös uskoa siihen, että vain tekemällä voi jotain saavuttaa. Liitto olemme jokainen me.   Lastentarhanopettajaliitto on nyt kunnioittavasti 100-vuotias. On kutkuttavaa odottaa liittomme juhlajulkaisua, joka julkaistaan varhaiskasvatuspäivänä. Toivottavasti mahdollisimman moni tarttuu Intomielellä – Lastentarhanopettajaliitto 100 vuotta -juhlakirjaan. Tämän blogin myötä toivotan antoisia ja ihania muisteluhetkiä, niin nykyisten kuin myös entisten kollegojen kanssa.  Tehkäämme myös uudesta alkavasta liiton vuosisadasta sellainen, josta voi ylpeydellä ja intomielellä kirjoittaa jälkipolville.

Mirja Lyytinen

päiväkodin johtaja

LTOL:n hallituksen jäsen

Iisalmi