Ohita navigaatio

Onnellisten tähtien alla

Varhaiskasvatuksen vallitseva tilanne puhututtaa. Huutava pula koulutetuista opettajista ja erityisopettajista on liiankin tuttua. Moninaiset haasteet kuormittavat koko varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tutkimuksen mukaan yli 60% opettajista harkitsee tai on harkinnut alan vaihtoa. Mikä meidät saa pysymään alalla?

Oma työurani varhaiskasvatuksen opettajana alkoi uranvaihdon myötä vajaa kymmenen vuotta sitten. Olen ollut siinä onnekkaassa tilanteessa, että olen aina saanut työskennellä tiimissä, jossa on ollut kaksi kelpoista opettajaa sekä koulutettu lastenhoitaja ja usein ryhmäkohtainen erityisavustaja. Oman ammatillisen identiteetin rakentamiseen olen saanut kannustusta ja tukea kokeneilta kollegoilta sekä johtajilta alkumetreiltä saakka. Tiedon ja osaamisen jakaminen on aina ollut molemminpuolista. Pedagogisille pohdinnoille ja keskusteluille on aina ollut aikaa sekä johtajan että kollegojen kanssa. Alusta saakka olen tiennyt, kenen puoleen voi kääntyä minkäkin asian kanssa.

Tänä syksynä olemme aloittaneet nykyisen opekollegan kanssa yhteistä kautta jo neljättä vuotta perättäin. Yhteiset vuodet ovat hitsanneet ajattelu- ja toimintatapamme yhteen. On helppoa suunnitella, arvioida ja kehittää ryhmämme pedagogiikkaa, kun molemmilla on yhteinen suunta eikä tarvitse vääntää rautalangasta jokaista asiaa. Luottamus toisiimme on raudan luja. Puhumme samaa kieltä, olemmehan saman opinahjon kouluttamia. Meillä ei tehdä niin kuin on aina tehty, vaan etsitään ja kokeillaan uusia tapoja tehdä työtä lapsiryhmämme kanssa.

Arjen pyörittämisessä suuressa roolissa ovat tietysti vielä resurssit. Kunnat tekevät näinä päivinä säästösuunnitelmia ensi vuoden budjetteihin. Toivotaan viisaita päätöksiä, että nykyisiä resursseja ei vähennettäisi. Meillä rakenteellinen tuki näkyy, ainakin vielä, ryhmäkoon pienentämisenä ja tapauskohtaisesti henkilöstöresurssin lisäämisenä. Ja sitten on vielä se palkka…

Nämä eivät ole todellisuutta läheskään kaikkialla. Minulla on käynyt älytön tsägä.

Merja Tapio

Varhaiskasvatuksen opettaja,

VOL:n hallituksen jäsen

Rovaniemi