Ohita navigaatio

Työ mulle, palkka sulle

Varhaiskasvatuksen opettajapula on yleisesti tiedossa. Opettajien tehtävät kuitenkin täytetään jokaiseksi toimintakaudeksi kouluttamattomilla, jos ei koulutettua ole saatavilla – ja kaikille maksetaan sama palkka.

 ”Kuka tahansa osaa lapsia opettaa”. Erityisopettajana olen eri mieltä. Olen kohdannut työhistoriani aikana runsaasti koulutettuja ja kouluttamattomia henkilöitä opettajan tehtävissä. Jokainen on tehnyt parhaansa, se on selvää. Silti – sama palkka, sama tehtävä, mutta työ on erilainen. Koulutus näkyy työskentelytaidoissa, työasenteessa, työn suunnittelussa, sekä lasten tarpeiden mukaisessa toiminnassa ja opetuksessa. Jos olisin kouluttamaton, tekisin työtä omien kokemusteni, osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden ohjaamana, enkä välttämättä ymmärtäisi omien toimieni vaikutusta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tarvitsisin tukea ja ohjausta työhöni pedagogisen koulutuksen omaavalta opettajalta, erityisopettajalta tai johtajalta.  

Samapalkkaisuuspulmaa ratkotaan työtä ja tehtävänkuvaa keventämällä. Hyvä niin. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat yksi kevennyksen kohde, sillä vain pedagogisesti koulutetut opettajat, viime kädessä johtajat vastaavat niistä. Jos kouluttamaton kirjaa lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ja vastaa lasten tarpeista nousevista ryhmän toiminnan suunnittelusta, se tehdään koulutetun tuella ja ohjauksessa. Osaaminen tulee huomioida palkkauksessa, työ ja vastuut tehtävänkuvissa.  

Entä erilaiset haastavat kasvatustilanteet? Pienet lapset opettelevat mm. tunnesäätelytaitoja, joten kiukku- ja uhmakkuustilanteita kohdataan varhaiskasvatuksessa usein. Näiden tilanteiden ohjaamiseen tarvitaan työntekijä, jolla on tieto lapsen normaalista kehityksestä, sekä taito ja keinoja tukea lasta tilanteissa, joissa lapsi ei hallitse itseään. Jos työntekijällä ei ole keinoja ohjata tilannetta, otetaan konstit käyttöön. Konstit saattavat olla lasten oikeuksia haastavia, liian suuria vaatimuksia lapsen taitoihin sekä tilanteisiin nähden.

Varhaiskasvatus on lapsia ja heidän oppimistaan varten. Hyvän varhaiskasvatuksen edellytykset ovat koulutettu henkilöstö ja pedagoginen johtamisosaaminen. Varhaiskasvatusyksikköä johtamaan tarvitaan siis pedagogisen, tutkimusperustaisen koulutuksen saanut johtaja, jolla on taitoa johtaa ja ohjata työyhteisön pedagogista ja erityispedagogista työtä. Varhaiskasvatukselta vaaditaan laatua, varhaiskasvatus on satsaus tulevaisuuteen. Henkilöstöltä ja johtajilta edellytetään tiettyä osaamista – siksi koulutukseen, osaamiseen ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen tulee satsata.   

Hanna Iso-Kuortti

VOL hallituksen jäsen

OAJ valtuutettu

varhaiskasvatuksen erityisopettaja