Ohita navigaatio

Vaalit ovat ohi toteutuuko koulutuslupaukset?

Vaalipuheissa liki kaikki puolueet lupasivat lisätä koulutuksen rahoitusta. Nämä vaalilupaukset ovat meillä kaikilla hyvin muistissa. Nyt on lupausten lunastamisen aika.

Mitä on laadukas varhaiskasvatus tulevaisuudessa? Mitkä lupaukset pidetään? Mikä on tärkeää? Mikä tulee olemaan varhaiskasvatuksen arvo ja asema – entä lapsen etu? Näihin kysymyksiin saamme pian vastauksia – ovatko ne lupausten mukaisia?

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuspaikkoja on lisättävä ja koulutuksen rahoituksesta tehtävä pysyvää. Samaan aikaan, kun lapsimäärät ovat nousseet, on koulutuspaikkoja vähennetty – tulokset ovat nähtävillä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi saa esim. tukea oppimiseensa, sen vahvemman pohjan hän saa koulun aloitukselleen. Koulutuspaikkojen lisäksi on huolehdittava varhaiskasvatuksen työoloista ja opettajien palkkauksesta. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että varhaiskasvatuksen opettajiksi kouluttautuneet jaksavat työssään, jotta he pysyvät alalla. Varhaiskasvatuksen perusrahoitusta tulee lisätä vastaamaan työelämän tarpeita.

Selkeät, koulutuksen tuomaan osaamiseen perustuvat tehtävänkuvat luovat työrauhan, kun jokainen voi keskittyä oman työtehtävänsä mukaisiin vastuisiin. Jokaisella tulee olla oikeus hyödyntää osaamistaan ja tehdä sitä työtä mihin on opiskellut. Kukaan ei pärjää yksin, tarvitsemme kaikkia ammattiryhmiä toteuttamaan laadukasta varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen palkkarakenne on haastava, se ei tunnista koulutuksen tuomaa osaamista. ”Samasta työstä sama palkka”, vaikka jokainen tietää, että laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen vaatii vahvaa kasvatus- ja opetusalan osaamista. On erikoista, että palkkaratkaisulla ei houkutella osaavaa henkilökuntaa, vaan luodaan kuvaa, että opettajana voi toimia millä taustalla tahansa. Ei voi olla niin, että työstä varhaiskasvatuksessa tehdään sellaista, jota kuka tahansa voi tehdä, silloin on pelkona, ettei sitä tee kukaan.

 Meillä ei ole varaa päästää tilannetta enää jatkumaan – lapsilla on vain yksi lapsuus, heillä ei ole aikaa odottaa.

Vuonna 2030 voimaan tuleva laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Laki korostaa lapsen edun ensisijaisuutta. Nyt on tärkeä vaikuttaa siihen, että eduskunnassa päätettävien asioiden lisäksi myös kunnat ryhtyvät toimeen toteuttaakseen lain tuomat velvoitteet.

Salla Sutinen

varhaiskasvatuksen erityisopettaja, VOL valtuuston varapuheenjohtaja, VOL-valtuutettu ja OAJ valtuutettu.