Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen hallinnon ja kehittämistyön harjoittelu VOL:lla - mitä jäi käteen?

Olemme Niilo ja Essi, varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijat Jyväskylän yliopistosta. Suoritimme varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta syventävän harjoittelumme Varhaiskasvatuksen opettajien liitolla. Tavoitteenamme oli vahvistaa omaa varhaiskasvatuksen asiantuntijuuttamme laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla. Tähän VOL asiantuntijajärjestönä tarjosi meille luonnollisen oppimisympäristön. Toimiston väki ottikin meidät avosylin vastaan, arvostaen haluamme kehittää omaa asiantuntijuuttamme ja sitä kautta myös varhaiskasvatuksen laatua! Harjoittelu oli monella tapaa antoisa ja kokosimme tähän muutamia keskeisiä oivalluksiamme:

Asiantuntijuus rakentuu yhdessä

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton työssä on mukana monia asiantuntijoita. Työ tapahtuu pitkälti erilaisissa työryhmissä, joihin osallistuminen oli yksi keskeinen osa harjoittelua. Esimerkiksi viestintätyöryhmässä pääsimme mukaan Lastentarha-lehden valmisteluun. Järjestötyöryhmässä taas käytiin läpi käynnissä olleen työmarkkinaneuvottelujen etenemistä – kuinka jännittävää! Lisäksi koulutuspoliittisessa työryhmässä pääsimme mukaan päivittämään uutta varhaiskasvatuksen opettajan ammattietiikka-julkaisua. Harjoittelun aikana meille konkretisoitui, miten monella eri tasolla ja eri tavoin VOL edustaa meitä varhaiskasvatuksen opettajia.

Jokainen voi vaikuttaa

Jokainen varhaiskasvatuksen opettaja on pedagoginen asiantuntija – siitä on syytä olla ylpeä ja onkin tärkeää puhua omasta opettajuudesta ja pienten lasten pedagogiikasta rohkeasti. Myöskin varhaiskasvatusta koskevan tutkimustiedon lukemista olisi tärkeää jatkaa korkeakoulun ovien sulkeuduttua. Käydään siis yhteistä pedagogista keskustelua työpaikoilla, seurataan alan ajankohtaista tutkimusta ja mediassa käytävää keskustelua. Näin jokainen vakaope voi omalla toiminnallaan vaikuttaa varhaiskasvatuksen ja opettajuuden kehittymiseen.

VOL on varhaiskasvatus-alan vaikuttaja

VOL vahvistaa toiminnallaan ja viestinnällään varhaiskasvatuksen opettajien ammatillista identiteettiä ja professiota. Historiaan peilaten suomalaisen varhaiskasvatuksen opettajuuden kehitys on mielenkiintoinen takapakkeineen ja kehitysspurtteineen. Oma identiteettimme opettajina on vahvistunut perehdyttyämme varhaiskasvatuksen opettajuuden 130-vuotiseen historiaan, johon on mahtunut monenlaisia käänteitä. Kokemuksemme perusteella VOL pyrkii vaikuttamaan omalla päivittäisellä työllään siten, että tulevat käänteet olisivat myönteisiä ja koko alaa eteenpäin vieviä.

 

Essi Rutanen  ja Niilo Rissanen

Varhaiskasvatuksen opettajia ja

varhaiskasvatuksen maisteriopiskelijoita

Jyväskylän yliopisto