Ohita navigaatio

Varhaiskasvatus - paikallinen ja valtakunnallinen asia

Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta on vietetty muutaman kuukausi. Liiton juhlakirja Intomielellä julkistettiin Valtakunnallisena varhaiskasvatuspäivänä maaliskuussa. Varhaiskasvatuspäivä on järjestetty jo 30 vuoden ajan. Tänä päivänä tarvitaan myös positiivista uutisointia. Se ei poista työmme ja työolojemme haasteita, mutta on hyvä näyttää kaikki se pedagoginen osaaminen, mitä meillä varhaiskasvatuksen opettajilla on. Toivottavasti myös Liiton 100 vuotista taivalta juhlitaan ympäri Suomea. Ja tietysti yhdessä juhlitaan Lahdessa Lastentarhanopettajapäivillä syyskuussa.

Paikallisella tasolla lastentarhanopettajayhdistyksillä tai OAJ:n paikallisyhdistyksen varhaiskasvatuksen opettajilla on suuri rooli Lastentarhanopettajaliiton toimenpiteiden jalkauttamiselle.  Esimerkkejä toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2020: Järjestötoiminta: LTOL 100v -juhlavuotta hyödynnetään liiton näkyvyyden ja vaikuttavuuden vahvistamisessa sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla. Koulutuspoliittinen edunvalvonta: Varmistetaan varhaiskasvatuslain toimeenpano liiton linjausten mukaisesti. Varmistetaan, että lain kolmas vaihe toteutuu. Johtajuuden tukeminen: Varmistetaan, että pedagogisen työn johtaminen on esimiestyön ytimessä ja johtamisen kokonaisuus on hallittavissa sekä kaikki esimies- ja asiantuntijatehtävät on selkeästi määritelty. Työmarkkinapoliittinen edunvalvonta: Vaikutetaan siihen, että jäsenistön siirtyminen opetusalan sopimuksiin toteutuu. Viestintä: Viestintä kuuluu kaikille: liiton työntekijöille, hallitukselle, valtuustolle, yhdistystoimijoille ja jokaiselle jäsenelle. Lastentarhanopettajaliiton syysvaltuusto on hyväksynyt toimintasuunnitelman. Hallituksen tehtävänä on tehdä konkreettiset toimenpiteet; hallitukselle asioita valmistelevat työryhmät. Paikallisella tasolla pitää huomioida, että liiton tavoitteet näkyvät ja ovat mukana myös yhdistysten omissa toimintasuunnitelmissa.

Vuoropuhelu Lastentarhanopettajaliiton ja yhdistysten välillä on tärkeää.  Tässä roolissa on jokaisen alueen hallituksen ja valtuuston jäsenet. Heidän tehtävänään on jakaa tietoa ja tuoda oman alueensa terveiset liittoon. Näin saadaan tietoa siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu eripuolilla Suomea. Olkaa yhteydessä alueenne hallituksen tai valtuuston jäseneen tai varajäseneen. Nimet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta vol.fi Meitä kaikkia tarvitaan yhteisten asioiden eteenpäin viemiseen ja varhaiskasvatuksen opettajien roolin vahvistamiseen.  Yhdistykset ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa Lastentarhanopettajaliiton tavoitteiden jalkauttamisessa omalla alueellaan. Jäsenyhdistysten tärkein tehtävä on olla jäsentensä tukena, vaikuttaa kuntapäättäjiin ja varhaiskasvatuksen johtoon. Siihen työhön tarvitaan jokaista jäsentä. Paikallisesti ei homma toimi ilman aktiiveja ja heitä tarvitaan lisää. Varmaan monessa paikassa mietitäänkin, mistä niitä toimijoita oikein saadaan? Miten aktivoida jäseniä mukaan paikalliseen toimintaan kaiken työkiireen keskellä? Itse voin ainakin todeta, että tämä järjestötyö antaa paljon myös omaan työhön. Kyllä tähän hommaan uskaltaa lähteä.

Kohta on eduskuntavaalit. On tärkeää saada meille varhaiskasvatus- ja koulutusmyönteinen eduskunta. Kannattaa perehtyä puolueiden vaalitavoitteisiin sekä tutustua ehdokkaisiin ja heidän mielipiteisiinsä. Lastentarhanopettajaliiton vaalitavoitteista saa hyvän tuen, mitä kannattaa edellyttää uusilta kansaedustajilta ja eduskunnalta. Varhaiskasvatuslain kolmas vaihe täytyy saada valmiiksi niin, että siinä määritellään lapsen tuki varhaiskasvatuksessa, vuorohoito ja pedagoginen varhaiskasvatus. Muista äänestää!

Maarit Marjusaari

Päiväkodin johtaja

LTOL hallituksen jäsen