Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivänä iloitaan kaikkien lasten mukana olosta

Tänä vuonna Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään 14.3.teemalla Ilo olla mukana! Lasten yhdenvertaisuus varhaiskasvatuksessa.

Aihe on tärkeä. Lasten yhdenvertaisuus liitetään ajoittain kapeasti vain kielten ja kulttuurien moninaisuuteen. Kysymys on kuitenkin laajemmasta tehtävästä, jotta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukainen kaikkien lasten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy toteutuu päiväkodeissa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ohjataan inklusiiviseen toimintakulttuuriin, jossa edistetään lasten osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassa. Tätä vahvistaa lasten kohtaaminen ja myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Perusteet ohjaavat myös pohtimaan, miten kieleen, etnisyyteen, katsomukseen, vammaisuuteen, sukupuoleen ja sen moninaisuuteen liittyvät asenteet näkyvät puheissa, eleissä, teoissa ja toimintatavoissa.

Otollinen paikka edistää lasten yhdenvertaisuutta on päiväkoti. Se ovat paikka, joissa eritaustoista ja erilaiset lapset ovat tekemisissä toistensa kanssa koko päivän. Ei kuitenkaan riitä, että lapset ovat samassa tilassa, vaan tarvitaan yhteisiä kokemuksia, yhteisiä retkiä, leikkiä ja taiteellista toimintaa, joissa perusteiden mukaisesti tunnistetaan lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puututaan niihin hienotunteisesti ja johdonmukaisesti. Tämä edellyttää varhaiskasvatuksen opettajan havainnointia ja osaamista, koska alle kouluikäisten lasten opetus ja kasvatus vaativat syvällistä pedagogisen toiminnan osaamista. Merkityksetöntä ei ole myöskään päiväkodin johtajan tehtävä syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyksi koko työyhteisössä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että toimintakulttuurin kehittämisen kannalta on tärkeää, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevista asenteista keskustellaan työyhteisössä. Tähän oivallisia työvälineitä tarjoaa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat, joiden laatimiset ovat tulleet päiväkodeissa velvoittaviksi.

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän aineiston avulla haluamme tarjota varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja päiväkodin johtajille välineitä inklusiivisen toimintakulttuurin edistämiseen, ei vain lasten yhdenvertaisuuden vuoksi, vaan jotta kaikki lapset oppivat edistämään ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa myös myöhemmin elämässään.

Varhaiskasvatuspäivän aineisto

Varhaiskasvatuspäivän aineisto on koottu VOL:n verkkosivuille. Aineisto-sivustolta löydät tämän vuoden varhaiskasvatuspäivä-julisteen, joka on Linda Bondestamin kuvittama. Lisäksi verkkosivuilla on julkaisu, jossa tasa-arvoinen varhaiskasvatus – toiminnan projektipäällikkö Nea Alasaari kirjoittaa kaikkia lapsia koskevasta yhdenvertaisuudesta, Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Päivi Pihlaja tuo esille inkluusion näkökulman ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi kirjoittaa yhdenvertaisuutta tukevista rakenteista päiväkodin arjessa.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto tarjoaa Valtakunnallisen varhaiskasvatuspäivän aattona keskiviikkona 13. maaliskuuta klo 17.30 jäsenilleen kasvatustieteen professori Päivi Pihlajan verkkoluennon aiheesta

INKLUSIIVINEN VARHAISKASVATUS – ILO JA TOIVO

Kutsu webinaariin on saapunut sähköpostiisi.

Toivotan teille erittäin hyvää Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää!

Anitta Pakanen

puheenjohtaja, VOL