Ohita navigaatio

Bli lärare inom småbarnspedagogik!

Småbarnspedagogikens lärarförbund har gett ut broschyren Som lärare inom småbarnspedagogik, vars syfte är att inspirera till studier till lärare inom småbarnspedagogik.

Nuförtiden förstår man att grunden för allt lärande byggs upp i den tidiga barndomen före skolåldern. Lärarna inom småbarnspedagogik skapar med sin undervisning en viktig grund för studiestigen och för det kontinuerliga lärandet.

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik utför huvudsakligen sitt arbete som lärare på ett daghem. Speciallärarna kan dessutom jobba som konsulterande speciallärare inom småbarnspedagogik på flera daghem. En lärare inom småbarnspedagogik är behörig för förskoleundervisning som utförs antingen i daghemmet eller i skolans förskola. Också på sjukhus finns lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik. Det råder brist på lärare inom småbarnspedagogik i hela landet, varför sysselsättningen är god.

Till utbildning till lärare inom småbarnspedagogik går det att söka med gymnasium eller yrkesutbildning som grund. Pedagogie kandidatexamen som tas vid universitet ger behörighet för att jobba som lärare inom småbarnspedagogik och inom förskoleundervisning. Efter kandidatexamen kan man fortsätta till pedagogie magisterexamen, som ger behörighet för att fungera som daghemsföreståndare och inneha administrativa ledar- eller sakkunniguppgifter.

Lärarna inom småbarnspedagogik är pedagogiska experter som ansvarar för den pedagogiska verksamheten, utvärderingen och utvecklingen i barngruppen. Målsättningen för en speciallärare inom småbarnspedagogiken är att trygga en likvärdig kvalitativ småbarnspedagogik för alla barn, där stöd för barnens lärande ges på flera olika områden. I studierna till lärare inom småbarnspedagogik möter teori och forskningsresultat den praktiska småbarnspedagogiken och specialpedagogiken. Jobbet som lärare inom småbarnspedagogik är intressant eftersom ingen dag är den andra lik.

Under studietiden går det att välja mellan ett brett utbud av biämnen och på det sättet bygga upp sin egen specialkunskap. Som biämne kan man studera konst- och färdighetsämnen, specialpedagogik, pedagogisk psykologi och ledarskap. Ansökningsperioden är 16-30.3.2022.

I broschyren Som lärare inom småbarnspedagogik berättar en lärare inom småbarnspedagogik, en speciallärare, en daghemsföreståndare och en professor i pedagogik om vad det är som gör jobbet som lärare inom småbarnspedagogik så intressant och betydelsefullt för barnens liv.

Som lärare inom småbarnspedagogik-broschyren

Utbildning på svenska:

Helsingfors Universitet

Åbo Academi

Utbildining på finska:

Oulun yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Turun yliopisto Rauman kampus

Jyväskylän yliopisto

Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto