Ohita navigaatio

Children first – Designing sustainable early childhood education-konferens

Internationell konferens om småbarnspedagogik ordnas den 4–7.5.2020 i Helsingfors

Barn lär sig genom glädje och växer och utvecklas i en trygg och inspirerande miljö. Lärare, forskare, ledare och andra professionella skapar en pedagogiskt verkningsfull miljö. En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar ett välmående samhälle.

Du är välkommen att delta i en gemensam europeisk diskussion. Vi skapar konferensen tillsammans – vi behöver din insats redan i förberedelserna! Vi vill presentera styrkor och innovationer inom den finländska småbarnspedagogiken samt den senaste forskningen och de bästa finländska och europeiska verksamhetssätten.

 Du kan delta på många olika sätt:

  • genom att följa programmet på plats 5–6.5.2020
  • genom att skicka in videor där ni presenterar er verksamhet
  • genom att dela information och delta på sociala medier #childrenfirst2020.

Den finländska småbarnspedagogiken och grunderna för planen för småbarnspedagogik som styr den har i en omfattande europeisk studie konstaterats vara en av de bästa. Den finländska småbarnspedagogiken, pedagogisk praxis, forskning samt en utveckling av utvärderingen som stödjer ledarskap är av stort intresse internationellt. Utöver finländsk kompetens behandlar konferensen även småbarnspedagogiken och dess utveckling i olika länder i Europa.

Vi gör det tillsammans!

I förberedelserna för det unika evenemanget medverkar tillsammans med Utbildningsstyrelsen även undervisnings- och kulturministeriet, Helsingfors, Esbo och Vanda, Helsingfors universitet, Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF) samt Centralförbundet för Barnskydd.

 Har du några idéer eller frågor? Kontakta oss!

Call for papers har öppnat i september 2019. Länk  Mer information: Kati Costiander och Arja-Sisko Holappa.

Vi önskar att du skickar videor som YouTube-länkar. Mer information: Jari Kiriloff och Sanna Alt.

E-postadresser: förnamn.efternamn@oph.fi

Information om anmälan, konferensens deltagaravgifter och utställningen publiceras på vår webbplats i ett senare skede: www.oph.fi/en/children-first