Ohita navigaatio

Coronastöd för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Undervisnings- och kulturministeriet har torsdagen den 11 augusti öppnat en ansökan om statsunderstöd för att motverka konsekvenserna av coronapandemin (covid-19) för åren 2022–2024.

Statsunderstödet är avsett för att stödja barns och elevers utveckling, lärande och välbefinnande i syfte att jämna ut effekterna av coronapandemin. Coronatiden har på många sätt påverkat småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och dess konsekvenser kan vara långvariga. Behovet av stöd och stödundervisning har ökat också för sådana barn osom inte tidigare haft behov av stöd.

Ett särskilt mål med statsunderstödet är att säkerställa förutsättningarna för att stödja lärandet och utvecklingen hos barn i svagare ställning, barn som har ett främmande språk som modersmål, invandrarbakgrund eller som omfattas av särskilt och intensifierat stöd. Dessutom är syftet att stödja barn vars risk för utslagning särskilt har ökat på grund av den utdragna coronapandemin och att lindra effekterna av långvarig frånvaro.

Understödet kan användas till exempel för att anställa speciallärare och  resurslärare.

Understöd kan sökas till ett belopp av 58 miljoner euro för att användas till slutet av läsåret 2023–2024 (31.7.2024).

Stödet för småbarnspedagogik gäller kommuner och samkommuner som ordnar småbarnspedagogik. Kommunerna kan inkludera privata serviceproducenter inom småbarnspedagogik i sin ansökan. Stödet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning gäller kommuner och samkommuner samt privata sammanslutningar som har tillstånd att ordna förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Övningsskolorna kan kontakta kommunen och kommunen kan inkludera en övningsskola som är verksam inom dess område i sin ansökan.

Ansökningstiden går ut den 15 september 2022. Avsikten är att fatta besluten i oktober.

Utlysning

Mer information:
Småbarnspedagogik:
Mervi Eskelinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 160

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning:
Mika Puukko, undervisningsråd, tfn 0295 330 032
Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330 216
Avsluta prenumerationen