Ohita navigaatio

Dagen för småbarnspedagogik firas den 17 mars under temat Världens viktigaste jobb – att vara lärare för de små barnen

Den nationella dagen för småbarnspedagogik har under 30 år synliggjort betydelsen av det arbete som lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogiken utför. Dagen för småbarnspedagogik är en efterlängtad årlig festdag i daghemmen. Dagen för småbarnspedagogik firas den 17 mars 2022 under temat Världens viktigaste jobb – att vara lärare för de små barnen, därför att de tidiga åren är det viktigaste för lärandet.

Den finländska småbarnspedagogiken befann sig vid en vändpunkt år 2015 då en ny lagstiftning medförde riktlinjer för nya och krävande målsättningar. Detta var startskottet för att utveckla personalstrukturen vid daghemmen så att det senast år 2030 i barngrupperna åter finns två lärare inom småbarnspedagogik.

Att verkställa lagen om småbarnspedagogik förutsätter kunnande hos lärarna inom småbarnspedagogik. I grunderna för planen för småbarnspedagogik definieras lärarnas helhetsansvar för att planera verksamheten i en barngrupp, verksamhetens planenlighet och målinriktning samt för utveckling och utvärdering av verksamheten. Till uppgifterna och ansvaret för en lärare inom småbarnspedagogik hör också att göra upp planer för småbarnspedagogiken och att utvärdera dessa. För att garantera detta har lärarna arbetstid för planering, utvärdering och utveckling.

Praxis för helhetsansvaret för en lärare inom småbarnspedagogik och hur lärarens ansvar eller kunnande uppfattas är inte än tydligt över allt. Saken är inte betydelselös med tanke på småbarnspedagogikens enhetliga kvalitet.

Med temat för detta år vill vi lyfta fram det unika och nödvändiga pedagogiska kunnandet och ansvaret som en lärare inom småbarnspedagogik har. Speciellt viktigt är lärarens kunnande därför att barnens förmåga att lära sig är större än någonsin under dess första år. Daghemmen är centrala platser där barnens och hela samhällets framtid byggs upp. Innehållet och verksamheten inom småbarnspedagogiken bör handhas av lärarna inom småbarnspedagogik vilket dessutom kräver nogsam planering och utvärdering.

Centrala områden i lärarens verksamhet är innehållet i lärandet där delområdena i ett mångfasetterat kunnande överlappar varandra.

Vi vill utmana er att genomföra er verksamhet enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning och samtidigt i ord uttrycka lärarens helhetsansvar.

Liksom tidigare år uppmuntrar vi er att publicera bilder och berättelser också på internet och i sociala medier. Det centrala är att i ord och bild berätta hur småbarnspedagogiken genomförs under lärarens ledning på olika håll i Finland oberoende av att det är ett papper som styr verksamheten.

Såsom tidigare år använder vi hashtaggarna #småbarnspedagogik #lärare #ledare #specblärare. I år kan man dessutom använda #attlärasmåbarn och #jagansvaraför

För att fira dagen för småbarnspedagogik har vi låtit trycka upp en affisch där daghemsverksamhetens mångsidighet och funktionalitet beskrivs. Affischen uttrycker det pedagogiska innehållet enligt läroplanen för småbarnspedagogik där en lärare undersöker, läser, äter, leker, tröstar, går på utfärd, planerar, sitter på möten och bedriver miljöfostran och lär ut digital kunskap – utför världens viktigaste jobb. Affischen har utformats av grafiska formgivaren och illustratören Christel Rönns. Alla SLF-medlemmar får affischen som en bilaga i Lastentarha 1/22. Den finns också på vår webbplats som svensk- och finskspråkig.