Ohita navigaatio

Dagen för småbarnspedagogik firas den 18 mars med temat Nu är det dags för multilitteracitet!

I 30 år har den nationella dagen för småbarnspedagogik synliggjort vikten av det jobb som görs av lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik. Dagen för småbarnspedagogik är en efterlängtad årlig festdag i daghemmen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerade förra hösten sin utvärdering om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik implementeras inom småbarnspedagogiken. I utvärderingen konstaterades att det inom konstfostran förekommer brister på flera håll. Brister förekommer också inom läsning, multilitteracitet och gällande undersökande lärande.

På Dagen för småbarnspedagogik i fjol betonades den konstfostran som sker på daghemmen. I år vänder vi blicken mot läsningen, multilitteraciteten och det undersökande lärandet i daghemmen. Vi utmanar alla under Dagen för småbarnspedagogik att läsa för barnen, praktisera multilitteracitet och undersökande lärande.

Undersökandet, en verksamhet och en litteratur som stärker multilitteraciteten samt högläsning bör vara en del av varje barns vardag inom småbarnspedagogiken. NCU rekommenderade att fästa mer uppmärksamhet än tidigare vid att dagligen erbjuda alla barn en rik språklig miljö och att tydligare än tidigare konkretisera vad en verksamhet som sporrar till undersökande och stärker det multilitterära innebär i praktiken. Småbarnspedagogikens lärarförbund svarade på detta genom att be några centrala forskare ge sin syn på hur ett undersökande lärande och multilitteracitet kan praktiseras och läras i daghemmen och vilka saker man speciellt bör fästa sig vid då man läser för små barn.

Vi erbjuder som material för Dagen för småbarnspedagogik på vår webbplats vol.fi en artikel av prof. Janne Lepola om att förstå barns berättelser, artiklar av professor Kristiina Kumpulainen och biträdande professor Pekka Mertala om hur man praktiserar multilitteracitet och universitetslektor Jenni Vartiainens artikel om en undersökande verksamhet. Artiklarna samlas också i en publikation. Dessutom öppnar temat för Lastentarha 1 multilitteraciteten och som bilaga i tidningen får alla medlemmar i SLF affischen Nu är det dags för multilitteracitet som illustrerats av Maija Hurme.

Professor Janne Lepola vid Åbo universitet betonar förståelsen för barnens berättelser och att det är viktigt att stöda detta i ett tidigt skede. Det viktigaste är inte bara hur ofta man läser för barnet utan också vad och framför allt hur man läser. En undersökande verksamhet är främst ett pedagogiskt sätt att tänka som kan utnyttjas i all verksamhet från matematik till multilitteracitet och konstfostran, konstaterar universitetslektor Jenni Vartiainen vid Tammerfors universitet. Professor Kristiina Kumpulainen och biträdande professor Pekka Mertala konstaterar att den digitala världen förutsätter ny läskunskap vid sidan av den mera traditionella.

Material finns HÄR

De hashtaggar vi använder är #småbarnspedagogik #lärare #specblärare #ledare #utbildningavgör #kommunalval2021

Dagen för småbarnspedagogik är med i det nationella temaåret för forskningsbaserad kunskap. Bekanta dig med temaåret här.