Ohita navigaatio

Dagen för småbarnspedagogik har firats i 30 år

Dagen för småbarnspedagogik firas den 21 mars med temat Arbetet för lärare inom småbarnspedagogik i framtiden.

Målsättningen med dagen är att synliggöra det värdefulla och betydelsefulla jobbet som lärare och speciallärare inom småbarnspedagogiken gör. Nu trettio år senare har Dagen för småbarnspedagogik befästs som en festdag i daghemmen. Dagen för småbarnspedagogik började firas år 1989, då som dagvårdsdagen.

I år firar vi Barnträdgårdslärarförbundets historia genom att utge festskriften Intomielellä – Lastentarhanopettajaliitto 100 vuotta. Samtidigt som vi firar BTLF:s långa historia, blickar vi framåt. Under de senaste åren har det pedagogiska ansvaret och expertisen hos lärare inom småbarnspedagogiken stärkts. Man har begripit sambandet mellan lärare inom småbarnspedagogiken och en högre småbarnspedagogisk kvalitet. Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september ökar antalet lärare inom småbarnspedagogik i daghemmen och barnträdgårdslärarna fick en ny befattning – lärare inom småbarnspedagogik.

Vi står under vårt jubileumsår på många vis inför något nytt. Vi tror på att vara lärare inom småbarnspedagogiken och på en ljus framtid för småbarnspedagogiken. Under Dagen för småbarnspedagogik hoppas vi att det breda och djupa kunnandet hos lärarna inom småbarnspedagogiken och i synnerhet lärarens betydelse för småbarnspedagogikens kvalitet och inflytande lyfts fram.

Som material för årets dag för småbarnspedagogiken används den uppdaterade broschyren Det breda kunnandet hos en lärare inom småbarnspedagogik. Broschyren har också postats till alla medlemmar som bilaga till Lastentarha 1/2019. Som stöd för det pedagogiska arbetet har vi gett ut en förnyad version av dokumentunderlaget Katso minä opin. Materialen finns att hämta på webbplatsen vol.fi. 

Det är bra att uppmärksamma riksdagsvalet under den Nationella dagen för småbarnspedagogik. Vi hoppas att föreningarna på dagen för småbarnspedagogik arrangerar morgonbruncher och kaffebjudningar för regionens riksdagsvalskandidater och beslutsfattare. Tanken är att kandidaterna och beslutsfattarna inbjuds för att få höra om småbarnspedagogikens betydelse som en rätt till bildning för barnet. Information och instruktioner till hur dagen kan firas har skickats till föreningarna. Barnträdgårdslärarförbundets mål för riksdagsvalet finns på vol.fi  

Temaveckan Gör småbarnspedagogiken bekant för beslutsfattarna 18-22.3.2019. På torsdagen under temaveckan firas den Nationella dagen för småbarnspedagogik. Det går bra att kombinera brunchen under temaveckan med den Nationella dagen för småbarnspedagogik.