Ohita navigaatio

”Den här modellen fungerar!”

Specialläraren inom småbarnspedagogik Laura Tarvonen och läraren inom småbarnspedagogik Anu Rantakömi har samarbetat i fem år och upplever att de lärt sig mycket av varandra under dessa år.

 Humpula daghem i Lahtis är splitternytt. Det här Grön flagg-daghemmet känner man igen redan på gårdsplanen med sitt växthus och de många barrväxterna. Byggnadens nya, humana arkitektur gläder specialläraren inom småbarnspedagogik Laura Tarvonen och läraren inom småbarnspedagogik Anu Rantakömi.

-Vi har väntat så länge på det här, suckar Rantakömi.

Förutom den tjusiga arkitekturen finns i Humpula daghem ett stort professionellt kunnande som syns bland annat i att man försöker uppmärksamma barnets behov av stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Anu Rantakömi som jobbar i förskolegruppen konstaterar att detta möjliggörs av att specialläraren inom småbarnspedagogik inte bara är en gäst i gruppen utan arbetar där regelbundet.

-Två dagar i veckan jobbar jag i daghemmets integrerade specialgrupp och de övriga dagarna står jag till förskolegruppernas och hela daghemmets förfogande, berättar Laura Tarvonen.

I förskolegruppen finns det 10 barn i behov av stöd och i hela daghemmet finns det 16 barn som är i behov av de tjänster som specialläraren inom småbarnspedagogik ger, berättar Laura Tarvonen.

Laura Tarvonen som jobbat i Humpula daghem sedan 2011 berättar att hon under årens lopp bra lärt känna barnen som behöver stöd och deras familjer.

-Detta är till stor hjälp då barnen övergår till förskoleundervisningen. Jag har lärt känna barnens egenskaper och vet vilken pedagogik varje barn behöver. Tillsammans med teamet och föräldrarna funderar vi ut och planerar vilka stödsätt som hjälper barnet bäst.

Som spegel och kamratstödjare

Anu Rantakömi har jobbat i Humpula daghem sedan år 2000. Hon blev färdig pedagogie kandidat och barnträdgårdslärare vid Jyväskylä universitet år 1998. Laura Tarvonen blev färdig från samma universitet ett år senare.

-Jag återvände till Jyväskylä för studier till speciallärare år 2013, berättar Tarvonen.

Damerna kände inte varandra under studietiden, men då deras vägar förenades i arbetsgemenskapen har de lärt känna varandras tankar och arbetssätt bra.

Då det gäller professionell utveckling säger de sig spegla varandra.

-Vi har pratat mycket om hur en arbetspartner är som en spegel för den egna gärningen som lärare, konstaterar Rantakömi.

Till Tarvonens arbetsbild hör också att i liten grad utbilda arbetsgemenskapen i barnets tillväxt och saker som har med lärande att göra. I alla dagisgrupper lär man sig och kommer till insikt om nya saker kontinuerligt, vilket också gäller personalen.

-Det går att utföra jobbet som speciallärare så att jag kan vara en iakttagare som tillsammans med teamet begrundar det jag varseblivit, berättar Tarvonen.

Anu är nöjd över att få kamratstöd av Laura och upplever att hon kan dela också utmanande saker med henne helt konkret.

-Det är inte lätt att i pedagogiska dokument notera behovet av stöd. Laura hjälper till, liksom också samarbetet med föräldrarna.

Humpula daghem är såtillvida lyckligt lottat att Laura Tarvonen får jobba i huset på heltid. Stödet från en speciallärare inom småbarnspedagogik ökar kunskapen om de enskilda barnens tillväxt och utmaningar gällande lärandet samt sakkunskapen inom hela arbetsgemenskapen.

-Att jobba som speciallärare inom småbarnspedagogik i ett hus gör att jag kommer tillräckligt nära eftersom jag får vara en del av gemenskapen. Det här sättet att arbeta är framtiden. Det är viktigt att jag får vara närvarande hela tiden, säger Tarvonen.

Att ha daghemsföreståndarens stöd då arbetet planeras och utförs är viktigt.

I daghemmen i Lahtis finns många integrerade barngrupper, men det råder kronisk brist på speciallärare inom småbarnspedagogik.

-Det är en utbildningspolitisk utmaning. Vi utför ett ständigt påverkansarbete för att få en förbättring till stånd, betonar Tarvonen.

Positiv psykologi som en del av den vardagliga pedagogiken

I Humpula daghem tror man på styrkan i ett positivt tänkande.

-En positiv atmosfär är grunden till allt, konstaterar Laura Tarvonen och tillägger att en positiv jag-bild är viktig för varje individ. När ett barn som har olika bekymmer i sin utveckling är det viktigt att uppmärksamma honom eller henne på ett positivt sätt också då det gäller småsaker. Att tacka och sporra hör till varje dag.

Laura Tarvonen gläder sig mycket åt de stunder då hon får delta i en pedagogisk process.

-Jag känner stor glädje över att få följa med hur en lärare inom småbarnspedagogik utför den grundläggande pedagogiken. När man utför ett arbete med hjärtat är det en glädje att följa med det. Det är också roligt att själv få vara med. Tillsammans med Anu har vi varje vecka musikpedagogisk verksamhet.

Anu Rantakömi uppskattar att Laura Tarvonen har följt många barns uppväxt i flera år och sett deras utveckling.

-På basis av det som teamet har iakttagit och våra gemensamma erfarenheter planerar vi verksamheten utgående från barnens individuella behov.

Tarvonen och Rantakömi betonar att varje barn har samma värde som individ som lär sig och alla måste bemötas positivt.

-Det mänskliga är det primära, betonar Tarvonen.

Text Anne Tarsalainen, foto Tapani Romppainen

Artikeln har publicerats i Lastentarha 4/2020.