Ohita navigaatio

Ebeneser-säätiön apuraha väitöstutkimukselle, joka tarkastelee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden integroitumisesta päiväkoteihin

Ebeneser-säätiön hallitus jakoi Ebeneser-säätiön apurahan tänä vuonna väitöskirjatutkija, kasvatustieteen maisteri, varhaiskasvatuksen opettaja Monika Haanpäälle. Väitöskirjan aiheena on Työyhteisön kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa. Apuraha luovutettiin Lastentarhamuseossa Ebeneser-päivänä 22.11.

Monika Haanpää tutkii kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatustyöyhteisön toimintaa etsien vastauksia siihen, miten maahanmuuttajataustainen henkilö integroituu työyhteisöön suomalaisessa päiväkodissa, miten kulttuurisesti moninainen työyhteisö toimii varhaiskasvatuksessa ja mitä erityispiirteitä liittyy kulttuurisesti moninaisen henkilöstön johtamiseen päiväkodissa.

Tutkimus tulee täyttämään aukkoa, joka liittyy maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatuksen opettajien ja -lastenhoitajien työtä käsittelevään sekä kulttuurisesti moninaisen päiväkodin johtamista avaavaan tutkimukseen. Koska vastaavaa väitöskirjatutkimusta ei ole tehty aiemmin Suomessa, väitöstutkimus tuo tärkeää, tarpeellista ja ajankohtaista tietoa monikulttuuristuvassa Suomessa toimivien muun taustaisten henkilöiden työyhteisökokemuksista.

Tämän väitöstutkimuksen kautta saadun tutkimustiedon avulla voidaan  varhaiskasvatuksen työyhteisöjä kehittämään moninaisuutta ja inklusiivisuutta työyhteisöissään, sekä parantaa maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvointia ja toimintakulttuuria. Tutkimusaihe on merkityksellinen moninaisten varhaiskasvatuksen työyhteisöjen hyvinvoinnille ja tutkimuksen kautta saadun tiedon avulla voidaan mahdollisesti ehkäistä työsuojelun tarvetta työntekijän kulttuuritaustaan liittyvissä syrjintätapauksissa. Haanpään monografiamuotoinen väitöskirja on tällä hetkellä viimeistelyvaiheessa ja tutkimus valmistuu Turun yliopistosta.

Tutkimus vastaa myös pääministeri Marinin hallitusohjelmaan, jonka mukaan luodaan työelämän ohjelma lisäämään työnantajien monimuotoisuusosaamista sekä maahanmuuttaneiden työntekijöiden osaamisen tunnistamista ja kehittämistä työpaikoilla (Työ- ja elinkeinoministeriö 2021).

Ebeneser-säätiö edustaa maassamme varhaiskasvatuksen ja varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen historiaa. Säätiön tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan. Säätiö ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.
Ebeneser-säätiön apuraha on vuonna 2021 suuruudeltaan 5 000 euroa ja se myönnetään jatko-opintojen loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle väitöskirjatyön tekemiseen. Apuraha jaetaan parittomina vuosina.

Apuraha jaetaan Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alanderin sekä Siiri Vallin rahastoista. Hanna Rothmania (1856–1920) ja Elisabeth Alanderia (1859–1940) pidetään suomalaisen varhaiskasvatuksen äiteinä. Ensimmäisen kansanlastentarhan lisäksi he ovat perustaneet Suomeen lastentarhanopettajan koulutuksen. Opetusneuvos Siiri Valli (1919–2005) toimi laajasti varhaiskasvatuksen parissa muun muassa lastentarhanopettajana, Lastentarhaseminaari Ebeneserin rehtorina sekä tarkastajana ja päivähoitotoimen johtajana Helsingin kaupungilla. Hän toimi aktiivisesti Lastentarhaopettajaliitossa sekä Ebeneser-säätiössä ja vaikutti Lastentarhamuseon perustamiseen.

Lisätietoja:
Taina Sillanpää, taina.sillanpaa@ebeneser.fi, p. 050 307 0705