Ohita navigaatio

Educassa kuultiin, miten varhaiskasvatuksen opettajan sak-työaika mahdollistetaan

Suomen suurin kasvatus- ja koulutustapahtuma Educa käynnistyi perjantaina. Laajassa ohjelmassa oli jo perjantaina tuhti annos varhaiskasvatusta koskevaa ohjelmaa. Open Lounge-tila täyttyi varhaiskasvatuksen opettajista, jotka olivat tulleet kuuntelemaan OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johanssonin luentoa varhaiskasvatuksen opettajan suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta (sak-aika).

Johansson taustoitti luentonsa aluksi, miten varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittävät nyt aivan uudella tavalla varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviä päiväkodeissa ja opettajien tehtävien sisältöä. Viime vuosina varhaiskasvatuksen opettajalle ja erityisopettajalle on tullut uusia vastuita ja tehtäviä. Tämä juontaa siitä, että varhaisten vuosien merkitys lapsen koko oppimisen ja elämän polun kannalta on todettu merkitykselliseksi. Mikä tahansa varhaiskasvatus ei ole vaikuttavaa, vaan varhaiskasvatuksen tulee olla pedagogisesti laadukasta. Toiminnan tulee olla myös pedagogisesti perusteltavissa, Johansson jatkoi.

Tarve opettajan sak-ajalle nousee siis varhaiskasvatuslaista, joka korostaa pedagogiikan merkitystä ja samalla sekä varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan pedagogista vastuuta. Tämä konkretisoituu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, jossa todetaan varhaiskasvatuksen opettajien kokonaisvastuusta sekä varhaiskasvatuksen suunnitteluun että toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumiseen  Tämän lisäksi opettajalla on vastuu toiminnan arvioinnista ja kehittämistä.

Pedagoginen arviointi ja kehittäminen on varhaiskasvatuksen opettajan velvollisuus. – Arviointia on toki tehty aiemminkin, mutta nyt se on lain velvoittamaa ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) ohjeistaa sitä, Johansson totesi.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma kuuluu myös varhaiskasvatuksen opettajien lakisääteisiin tehtäviin.

– Varhaiskasvatuslaissa todetaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen kuuluvan varhaiskasvatuksen opettajan vastuulle. Vastaaminen tarkoittaa, että lapsen vasun laadinta on varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä. On selvää, että koko lapsiryhmän henkilöstö osallistuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan suunnitteluvaiheessa, keskustelemalla yhdessä näkemyksistään, mutta opettaja käy keskustelun huoltajien kanssa ja laatii suunnitelman, Johansson sanoi.

Sak-työajassa on kysymys velvoittavasta sopimusmääräyksestä ja sak-ajan tarkoitus onkin turvata opettajalle riittävä aika sekä lasten vasujen laadintaan että toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Johansson esitteli OAJ:n sak-työajan selvityksen tuloksia ja totesi tulosten perusteella kuusi selkeää pointtia, miten sak-ajan toteutuminen mahdollistetaan hyvin. Näitä ovat:

  • Työnantajalla on selkeät ohjeet sak-työaikaa koskevan erityismääräyksen soveltamisesta ja ne vastaavat sovittuja sopimusmääräyksiä.
  • Päiväkodin johtaja/lähiesimies vastaa työvuoroluettelon laadinnasta
  • Sak-aika merkitään etukäteen työvuoroluetteloon tai ryhmän viikosuunnitelmaan
  • Sak-aikaa varataan riittävän pitkä aika eikä pilkota liian lyhyisiin ajanjaksoihin
  • Päiväkodissa on asianmukaiset työtilat ja -välineet ja osan sak-ajasta voi tehdä kotona.
  • Varhaiskasvatuksen opettajalla on tietoisuus varhaiskasvatuslain velvoittamasta varhaiskasvatuksen pedagosien suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen kokonaisvastuusta

OAJ:n esite Hyödynnä sak-työaikasi