Ohita navigaatio

En lärare inom småbarnspedagogik har friheten att själv planera innehållet i sitt arbete

Läraren inom småbarnspedagogik Monika Engström berättar om vad det betyder för henne att vara lärare.

 Är ditt jobb meningsfullt?

Jag anser att mitt jobb som lärare inom småbarnspedagogik är givande, spännande och otroligt viktigt både på kort och långsikt. Jag vill skapa en sådan inlärningsmiljö där barnen är aktiva, delaktiga, nyfikna och positiva, där det samtidigt sker en medveten undervisning och utveckling i barnens inlärning och kompetenser, oberoende av barnens bakgrund.

Jag vill skapa en sådan vardag, för barnen som är i min grupp, där de känner sig trygga, får bekräftelse och få utveckla sin naturliga nyfikenhet till inlärning genom lek, i relation med de andra barnen och vuxna.

Barn behöver vara trygga för att lära sig och tryggheten måste vara en bas för allt annat. Vuxna bör vara sensitiva för barns tankar och känslor, vi måste lyssna på barnen i stället för att bara anta vad de tänker. Hur och om du blir bekräftad som liten hänger med hela livet.

Då vi tar fasta på barnens intressen, naturliga nyfikenhet att lära sig och låter dem vara delaktiga, lär sig barnen bilda sina egna åsikter, inte bara färdigt matade och där har vi grunden till demokrati.

Hur ser arbetet ut idag för en lärare inom småbarnspedagogik?

Lärare inom småbarnspedagogik har en väldigt bred arbetsbild. Vi är teamledare och pedagogiskt ansvariga i gruppen. Vi får jobba med barn som är i en mycket positiv ålder, jobba med barnens föräldrar, med mångprofessionella samarbetspartners, speciallärare, nybörjarundervisningen, barnrådgivningen, barnskyddet etc.

Som lärare inom småbarnspedagogik får man jobba med en arbetsgemenskap som består av flera olika yrkesgrupper som tillsammans utvecklar och stöder varandra.

Läraren inom småbarnspedagogik har ansvaret för den kortsiktiga och långsiktiga planeringen av barnens inlärning och undervisning.

Hur kan en lärare inom småbarnspedagogik påverka sitt arbete?

Som lärare inom småbarnspedagogik har man stor frihet och påverkningsmöjligheter inom ramen för ”Planen för småbarnspedagogik”. Vårt styrdokument är ett bindande dokument, allt som står där måste vi förverkliga, samtidigt har den en fantastisk syn på det kompetenta barnet. Planen för småbarnspedagogik möjliggör för oss lärare att välja arbetssätt och metoder för undervisningen, t.ex. fenomenbaserad undervisning (temahelhet), där barnens intressen, nyfikenhet, delaktighet värdesätts.

I mitt jobb är det viktigaste…

Det viktigaste i mitt jobb är säkert de förtroendefulla relationerna till barnen. Att få ta del av barnens spontana upptäckter. Att få kommentarer som, -Tänk att du är så där gammal och ännu tycker om att leka, är ju helt fantastiskt och i vilket annat jobb blir du bemött med kramar alla dagar då du kommer på jobb?

Läraren inom småbarnspedagogik, Monika Engström berättar i Lastentarha 4/2020 om vad det betyder för henne att vara lärare.

Monika och fyra andra personer intervjuas i Småbarnspedagogikens lärarförbunds broschyr Som lärare inom småbarnspedagogiken, och sporrar studerande på andra stadiet att studera till lärare inom småbarnspedagogik. Till studier till pedagogie kandidatexamen för lärare inom småbarnspedagogik kan man ansöka via den gemensamma ansökan i mars-april.