Ohita navigaatio

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tukeen ja inkluusion kehittämiseen haettavissa 7 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun oppimisen tuen vahvistamiseksi esi- ja perusopetuksessa. Avustusta on haettavissa vuosille 2020-2021 yhteensä 7 miljoonaa euroa. Hakuaika päättyy 2.10.2020.

Opetusministeriön tiedotteen mukaan erityisavustuksen tavoitteena on tuottaa oppimisen ja koulunkäynnin tukeen sekä inkluusion toimeenpanoon liittyviä opetuksen järjestelyjä sekä tukea niiden valtakunnallisen levittämisen suunnittelua. Tämä edellyttää muun muassa matalan kynnyksen palvelujen kehittämistä, sivistystoimen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyötä, kolmiportaisen tuen rakenteen selkiyttämistä ja vahvistamista sekä VIP-verkostoyhteistyötä.

Kehittämistoimintaan kohdennettu valtion erityisavustus asetetaan haettavaksi vähintään neljän opetuksen järjestäjän muodostamien alueellisten kehittämisverkostojen yhteistoimintaan. Yksi kehittämisverkostoon kuuluvista opetuksen järjestäjistä on vetovastuussa. Toiminta voidaan käynnistää myös yhden opetuksen järjestäjän toimintana tilanteessa, jolloin kunnan oppilasmäärä on esi- ja perusopetuksessa vähintään 20 000 oppilasta vuosiluokilla 1-9.

Avustusta voidaan käyttää tuen ja inkluusion kehittämistoimintaa ohjaavan ja suunnittelevan henkilön, koordinaattorin palkkaamiseen. Avustusta voidaan kohdentaa myös ohjausryhmän toimintaan, koulutuksiin osallistumisista ym. aiheutuviin sijaiskuluihin sekä mahdollisiin matka- ja päivärahakuluihin. Avustusta ei voi käyttää opettajien, oppilashuollon henkilöstön eikä avustajien palkkaamiseen eikä ryhmäkokojen pienentämiseen.

Valtionavustus on osa Oikeus oppia –kehittämisohjelmaa, josta lisätietoa osoitteessa:  https://minedu.fi/laatuohjelmat

Hakuaika avustuksiin alkaa 28.8. ja päättyy 2.10.2020. Päätökset pyritään tekemään syksyllä 2020.

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuki ja inkluusion kehittäminen

Lisätietoja:
Opetusneuvos Jussi Pihkala, puh. 02953 30256
Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 02953 30216