Ohita navigaatio

Fortbildning i anmälningsskyldighet inom småbarnspedagogiken

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken ordnar i samarbete en fortbildning riktad till personal inom kommunal och privat småbarnspedagogik och till kommunala och privata serviceproducenters dataskyddsombud.

Under fortbildningen presenteras förändringarna i lagstiftningen gällande personalens anmälningsskyldighet som trädde i kraft 1.8 2021. Under fortbildningen behandlas även sekretess- och dataskyddsfrågor i anknytning till anmälningsskyldigheten.

I slutet av fortbildningstillfället kan frågor om personalens anmälningsskyldighet ställas. Frågor kan skickas på förhand, senast 13.8 2021, till adressen mirja.kivikangas(at)avi.fi.

Fortbildningstillfället är finskspråkigt och webinar kommer att hållas 24.8 kl 12-15.

Under tillfället är det möjligt att ställa frågor och få svar även på svenska.

Fortbildningen bandas och bandningen skickas till e-postadressen som uppgetts vid anmälan ca. två veckor efter fortbildningen.

Anmäl dig till webinaret HÄR. Där finns också mer information om webinar.