Ohita navigaatio

Gemensamt ställningstagande för vuxenutbildningsstödet från fackförbunden inom småbarnspedagogiken

Fackförbunden inom småbarnspedagogiken är oroliga över tillgången till utbildad arbetskraft. Vuxenutbildningsstödet bör inte avskaffas.

Antalet barn på daghem växer när allt fler under tre år gamla barn omfattas av småbarnspedagogiken. Samtidigt närmar sig pensionsåldern för många arbetstagare. Hundratals arbetsplatser saknar arbetstagare, och vissa lediga jobb får inte en enda ansökan, vilket leder till att arbetet sköts av kortvariga vikarier som ofta saknar behörighet.

Det råder svår arbetskraftsbrist inom småbarnspedagogiken. Mest akut just nu är bristen på lärare inom småbarnspedagogik, men det skulle också behövas fler socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik. Nu skulle det vara exceptionellt viktigt att garantera tillräcklig finansiering för utbildning inom branschen, i synnerhet för flerformsutbildningen. Genom att bevara vuxenutbildningsstödet bevaras också en möjlighet att utbilda sig till de olika arbetsuppgifterna inom småbarnspedagogiken.

Regeringsprogrammet eftersträvar en högre utbildningsgrad och att undanröja hinder för sysselsättning. I fjol skaffade sig över tusen branschbytare en småbarnspedagogisk utbildning med hjälp av vuxenutbildningsstöd.  Att avskaffa vuxenutbildningsstödet går inte ihop med regeringens målsättningar för att öka sysselsättningen.

Vuxenutbildningsstödet används särskilt mycket inom undervisning och fostran. Till exempel de som avlagt en grundläggande yrkesexamen som barnskötare inom småbarnspedagogik drar nytta av stödet för att utbilda sig vidare till socionomer inom småbarnspedagogik eller lärare inom småbarnspedagogik. Med hjälp av det nuvarande stödet har det varit möjligt att avancera till uppgifter som kräver högre utbildning, till exempel daghemsföreståndare, via studier vid sidan om det egna arbetet. I dessa situationer har avskaffandet av stödet en mindre effekt på sysselsättningen än vad som beräknas i regeringsprogrammet.

Vuxenutbildningsstödet har varit en fungerande modell för arbetslivets behov, i synnerhet inom den offentliga sektorns branscher som lider av brist på behörig personal. Stödet har förbättrat tillgången till personal, gett branschbytare bättre förutsättningar för sysselsättning, stöttat kontinuerligt lärande och hjälpt personalen orka på jobbet. Att avskaffa vuxenutbildningsstödet skulle alltså vara i konflikt med regeringsprogrammets inskrivningar om att förbättra sysselsättningen, för att inte tala om de andra negativa, till och med kritiska följderna för en högklassig småbarnspedagogik.

Regeringen har bundit sig till att handla för att öka tillgången till utbildad personal inom småbarnspedagogiken, öka branschens attraktivitet och förmåga att hålla kvar arbetstagare, stötta karriärvägar, möjliggöra yrkesutveckling och utveckla småbarnspedagogikens kvalitet.  Likaså har regeringen lovat att garantera att de som redan arbetar inom branschen ska ha möjligheter att skaffa behörighet för lagenliga småbarnspedagogiska uppgifter via fortbildning och flerformsutbildning. Vuxenutbildningsstödet har varit ett utmärkt stöd för dessa målsättningar. Låt oss inte slopa en fungerande modell!

Håkan Ekström, tf. ordförande
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

Jenni Karsio, ordförande
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia

Minna Leppäkorpi, ordförande
Professionella för Barnavård i Finland rf

Katarina Murto, ordförande
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ

Silja Paavola, ordförande
Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer

Anitta Pakanen, ordförande
Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF

Millariikka Rytkönen, ordförande
Tehy