Ohita navigaatio

Hallitus panostaa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen

Hallitus sopi tiistaina 17.syyskuuta budjettiriihessä valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen sisällöstä. Varhaiskasvatuksen opettajien liitto katsoo, että myönteistä on hallituksen käynnistämä varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon kehittämishanke, jonka tavoitteena on parantaa lasten oppimistuloksia ja vähentää eriarvoistumista.  Varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan varataan yhteensä 125 miljoonaa euroa vuosina 2020–2022. Ohjelma on kolmivuotinen.

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto pitää investointia merkittävänä. On erittäin hyvä, että varhaiskasvatuksen laatuun ja tasa-arvoon panostetaan. Vain korkeatasoinen varhaiskasvatus tasoittaa lasten taustoista johtuvia eroja. Vahvassa murroksessa oleva suomalainen varhaiskasvatus tarvitsee panostuksia, jotta varhaiskasvatuksen laatu on mahdollisimman yhdenmukainen. Syyskuun alussa julkaistu Karvin arviointiraportti varhaiskasvatussuunnitelmien toteutumisesta osoitti, että tehtävää varhaiskasvatuksen laadun yhdenmukaistamiseksi on vielä.

Myönteistä on myös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienennys 1.8.2020 alkaen. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus tuotti päiväkoteihin olosuhteita, joita ei voi pitää varhaiskasvatuslain mukaisina. Kokopäiväisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisessa ja ryhmäkokojen pienentämisessä on kysymys nimenomaan  eriarvoistumisen vähentämisestä.

Hallitus panostaa osaamiseen ja koulutukseen kaikille koulutusasteille ulottuvalla noin 350 miljoonan euron kokonaisuudella. Investoinneilla nostetaan suomalaisten osaamistasoa, parannetaan koulutuksen laatua ja tasa-arvoa ja panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Panostukset koskevat kaikkia kouluasteita.

Opetusministeri Li Andersson toteaa, että tasa-arvoinen koulutus ei synny itsestään, vaan se täytyy tehdä. Hallitus investoi suomalaisen tasa-arvoisen peruskoulun ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuteen.

Hallitus jatkaa viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilujen laajentamista sekä käynnistää kaksivuotisen esiopetuksen pilotoinnin.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutusmäärien aloituspaikkoihin ei suunnattu suoraan rahoitusta. Varhaiskasvatuksen opettajien liitto katsoo, että tähän akuuttiin opettajapulaan on löydyttävä rahoitusta lähivuosina. – Karvin arviointi varhaiskasvatuksen laadun toteutumisesta, nosti esiin resurssitarpeen varhaiskasvatuksen johtamiseen ja johtamisen rakenteiden kehittämiseen. Tähän olisi tärkeää suunnata myös toimenpiteitä,  Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen korostaa.