Ohita navigaatio

Harjoittelukoulut laajenevat varhaiskasvatukseen - haussa uusia malleja varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö avaa erityisavustushaun harjoittelupäiväkotitoiminnan, eli ”pikkunorssien” kokeiluun. Peruskouluista tutut, maailmallekin levinneet harjoittelukoulut eli norssit laajenevat nyt myös varhaiskasvatukseen. Kokeiluja on määrä toteuttaa vuosina 2019-2020. Haku on suunnattu niille yliopistoille, joiden koulutusvastuuseen varhaiskasvatuksen opettajankoulutus kuuluu. Yhteensä erityisavustusta on haettavana 1,2 miljoonaa euroa.

Uuden varhaiskasvatuslain tavoitteena on ollut nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Samalla uusi laki muuttaa päiväkotien henkilöstörakennetta. Varhaiskasvatuksen opettajia tarvitaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän ja pedagogisen osaamisen merkitys korostuu.

Myös tarve varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen kuuluvan harjoittelun ja sen ohjauksen tutkimusperustaiseen kehittämiseen on kasvanut.

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa ministeriön tiedotteen mukaan, että harjoittelupäiväkotien ja niiden verkostoitumisen merkitys tulee jatkossa entistä tärkeämmäksi.

-Varhaiskasvatus on suomalaisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen askel ja perusta. Sen kehittäminen on yhä tärkeämpää, jotta jokainen lapsi voi saada hyvän alun. Harjoittelupäiväkotien kokeilu avaa uusia mahdollisuuksia varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen kuuluvan harjoittelun kehittämiseen, opetusministeri toteaa.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen yhteistyötä muuhun opettajankoulutukseen ja alan tutkimukseen on opetusministerin mukaan syytä vahvistaa.

-Uudet pikkunorssit ovat luonnollinen askel, joka rakentaa jo päiväkodeista alkavaa koulutuksellista jatkumoa. Harjoittelupäiväkotitoiminta vahvistaa alan tutkimuksen, yliopisto-opetuksen ja päiväkotien yhteyttä. Uudenlaisen yhteistyön avulla voidaan parantaa myös opiskelijan saamaa ohjausta yliopistoissa ja harjoittelun aikana.

Erityisavustusta voi hakea 4.2.-11.3.2019.

Linkki OKM:n erityisavustushakuun:  https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/erityisavustus-varhaiskasvatuksen-harjoittelupaivakotitoiminnan-kehittamiseen