Ohita navigaatio

Ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksen toteuttamisen epäkohdista ja varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoituksen osalta

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan elokuusta 2021 alkaen velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Samalla varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoitussäännösten osalta, opetusministeriön tiedotteessa todetaan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvan huomatessa tai lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvan epäkohdan, hänen tulee jatkossa viipymättä ilmoittaa siitä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voitaisiin tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta.

Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatuksen epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä, missä ne esiintyvät. Ilmoitusvelvollisuus koskisi sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa. Tätä koskeva hallituksen esitysluonnos on lähetetty lausuntokierrokselle, joka kestää 18.11.2020 asti.

Henkilöstömitoituksen toteutuminen on yksi varhaiskasvatuksen laadun tae. Vuonna 2018 varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että ”jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta”. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskevassa esityksessä tarkennetaan, että lain 35. pykälässä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden elokuussa.