Ohita navigaatio

Joustavan ja yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen rahoitusta

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 4,2 miljoonaa euroa joustavan ja yhtenäisen esi- ja alkuopetuksen kehittämiseen paikallistasolla.

Pilottihankkeiden tarkoituksena on kehittää esi- ja alkuopetuksen yhtenäisyyttä voimassaolevan lainsäädännön sekä esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Avustusta sai 23 kuntaa.

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea opetuksen järjestäjiä esi-ja alkuopetuksen yhtenäisten toimintatapojen ja käytänteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä yhteisopettajuuden vahvistamisessa. Esiopetuksen sekä vuosiluokkien 1–2 olennaisin tehtävä on varmistaa, että oppilaalla on riittävät koulunkäyntitaidot.

Avustusta voidaan käyttää opettajien palkkaamiseen samanaikaisopetukseen, pilottitoimintaa koordinoivan henkilön palkkaamiseen sekä yhteisten käytänteiden ja rakenteiden luomiseen.

Osana pilotointia toteutetaan selvitys joustavan esi- ja alkuopetuksen opetusjärjestelyistä ja niiden vaikuttavuudesta osana kehittämistä. Hankkeeseen osallistuvat opetuksen järjestäjät sitoutuvat toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tarvittavat tiedot pilottitoiminnastaan ja sen tuloksista valtakunnallista selvitystä varten.

Myönnetyt avustukset