Ohita navigaatio

JUKO ry:n pääluottamusmies Minna Paavola: ”Kaikki eivät tee enää kaikkea”

 

Reilut 20 vuotta sitten päiväkotien toiminnassa tapahtui ajattelun muutos. – Silloin kaikki ryhtyivät tekemään kaikkea, mutta nyt ajat ovat muuttuneet. Varhaiskasvatuksen opettajilla ja lastenhoitajilla ovat omat tehtäväkuvansa, jotka noudattavat uutta Varhaiskasvatuslakia. Työhyvinvointiin keskeisesti vaikuttava tekijä on oman ammatillisuuden ja asiantuntijuuden kirkastaminen, Minna Paavola painottaa.

 Lähellä Kotkan legendaarista satamaa on vanha kaunis puutalo, jossa sijaitsee nykyään JUKO ry:n pääluottamusmies Minna Paavolan työhuone. – Aiemmin tämä tunnettiin poliisitalona. Jännittävää miettiä, mitä kaikkea nämä seinät ovat nähneet, Minna sanoo.

Minnalla on takanaan pitkä ura lastentarhanopettajana sekä päiväkodin johtajana. Nykyään hän on kaikkien kotkalaisten opettajien ja esimiesten pääluottamusmies. Lisäksi hän kuuluu Lastentarhaopettajaliiton Työvoimapoliittiseen työryhmään, OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittiseen toimikuntaan ja on myös OAJ:n LTOL-valtuutettu.

Kun Minnalta kysyy, mikä asia vaikuttaa tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajien työhyvinvointiin, tulee vastaus kuin apteekin hyllyltä. – Riittämättömyyden tunne. Moni kokee, että työaika ja resurssit eivät riitä siihen kaikkeen, mitä heidän pitäisi tehdä. Riittämättömyyden tunnetta voi Minnan mukaan poistaa työtehtävien oikealla mitoituksella.

– Tässä päiväkodin johtajalla on iso rooli. Oman työn hallinta ja työajan käyttö tehostuu, kun työaika on huolellisesti suunniteltu ja siihen voi itse vaikuttaa. Tällöin myös työmotivaatio kasvaa ja työssä jaksaminen paranee, Minna painottaa.

 Sak-työaika on huomioitava työvuorosuunnittelussa ja sen pitää toteutua

 Varhaiskasvatuslain velvoitteiden myötä on pedagogisen suunnittelun sekä arviointi- ja kehittämistehtävien määrä lisääntynyt. Toukokuun ensimmäisestä päivästä alkaen KVTES-sopimukseen on tarkennettu, että varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opetus- ja kasvatustyön suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin (sak) sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen työaikaan on käytettävissä 13 prosenttia viikkotyöajasta entisen kahdeksan prosentin sijaan. Sak-työajan lisäksi kulloinkin on varattava riittävä aika lasten vanhempien tapaamisiin sekä moniammatilliseen ja asiantuntijayhteistyöhön.

Uusi sopimusmuutos on työn organisointiin merkittävästi vaikuttava asia ja siksi myös Yhteistoimintalain alainen asia.

Kotkassa näihin muutoksiin on suhtauduttu vakavasti. – Varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen piti huhtikuussa infon tulevasta sopimusmääräyksestä päiväkodin johtajille, muulle johdolle ja pääluottamusmiehille. Minä puolestani tein lokakuussa kyselyn päiväkodin johtajille uusista käytänteistä, Minna kertoo.

Minna tekemän kyselyn vastauksista näkyy, että kaupungin johdossa luotetaan varhaiskasvatuksen opettajien ammatillisuuteen, oman työajankäytön organisointiin ja suunnitteluun sekä siihen, että suunnitelmallisuus näkyy kaikessa toiminnassa.  – Kyselystä kävi selkeästi ilmi se, että sopimusmuutos on varhaiskasvatuksen laatuun myönteisesti vaikuttava asia. Niin sanottuun luottotyöaikaan eli varhaiskasvatuksen opettajan työpaikan ulkopuolella tehtävään työhön suhtauduttiin myös myönteisesti. ”Sak-työn” tekeminen onnistuu usein helpommin kotona tai kirjastossa, koska päiväkodissa siihen ei välttämättä löydy sopivia tiloja eikä rauhaa.

Muutosten toteuttaminen vaatii napakkuutta

Kotkassa päiväkodin johtajat ovat tarttuneet härkää sarvista. – He ovat tehneet suuren työn työvuorolistojen suunnittelussa, jossa on huomioitu sak-työaika, vaikka se onkin ollut välillä hyvin haastavaa, Minna kertoo.

Kotkalaiset varhaiskasvatuksen opettajat ovat ottaneet uudet työvuorolistat ilolla vastaan. Sak-työaikaa on merkitty usein tunti työpäivän alkuun tai loppuun, ja jos työaikaa on kulunut enemmän, se tasataan seuraavalla viikolla. Tarpeen mukaan sak-työaikaa suunnitellaan myös työpäivän sisälle. – Eräskin esiopetuksen opettaja kertoi, että hänellä on rauhallinen mieli, kun hän tietää, että päivässä on tunti aikaa oman työn suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen, jonka hän saa tehdä kotona. Töistä kotiin hän lähtee hyvällä omallatunnolla.

Muutosvastarinnan ja ristiriitojen ennaltaehkäisyyn vaaditaan päiväkodin johtajilta sekä varhaiskasvatusjohtajalta napakkuutta. – Muutokset työvuorosuunnittelussa ja työn organisoinnissa on käytävä läpi koko henkilökunnan kanssa yhteistoimintalain hengen mukaisesti, ja tässä keskustelua johtaa päiväkodinjohtaja. Joissain taloissa uudet työvuorolistat ovat herättäneet jonkin verran ristiriitoja, etenkin niissä, joissa on totuttu siihen, että kaikki tekevät kaikkea. Nyt näissäkin taloissa on hyväksyttävä se tosiasia, että varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa lapsiryhmänsä toiminnasta, oman ryhmätiiminsä vetäjä sekä pedagogiikan asiantuntija ja hänellä on sen mukainen tehtäväkuva.

Työhyvinvoinnin turvaaminen vaatii panostusta myös päättäjiltä

 Minna Paavola on tyytyväinen siihen, että Kotkassa päiväkodit saavat palkata sijaisia. Näin ollen suunnitelluista työvuorolistoista voidaan mahdollisuuksien mukaan pitää kiinni. Sijaisia on kuitenkin vaikea saada ja vaihtuvien sijaisten palkkaamisella on epäkohtansa. – Uudet henkilöt täytyy perehdyttää talon tavoille. Lapsille ja henkilökunnalle olisi parasta, jos talossa olisi tuttu vakituinen varahenkilö. Tämä vaikuttaisi suoraan myös työhyvinvointiin. Ja kunnalle tulee sitä paitsi kalliimmaksi palkata taloon lyhytaikaisia sijaisia kuin vakituinen varahenkilö.

Minna toteaa, että laadukas varhaiskasvatus ennaltaehkäisee monia isoja ongelmia, joiden korjaaminen tulisi myöhemmin paljon kalliimmaksi. – Päättäjät tunnustavat tämän tosi asian, mutta silti palkat ovat jääneet pahasti laahaamaan. Palkka vaikuttaa keskeisesti työhyvinvointiin, ja myös alalle hakeutumiseen ja siellä pysymiseen. Nykyinen varhaiskasvatuksen opettajan lähtöpalkka ei todellakaan vastaa työn vaativuutta. Kyllä se on saatava nousuun!

Yhteiskunnalle on ensiarvoisen tärkeää, että varhaiskasvatuksen opettajat ja esimiehet viihtyvät omassa työssään. Me rakennamme tulevaisuutta! – Tämä on paras työ, mitä kuvitella saattaa, jos vain kaikki palikat ovat kunnossa. Ei ole mitään upeampaa kuin nähdä, kuinka lapsi kehittyy ja oppii leikin, toiminnan ja ilon kautta.

Varhaiskasvatuksen opettajan työhyvinvoinnin peruspalikat

  • Työaika, jonka puitteissa onnistuu myös työn suunnittelu-, arviointi- ja kehittäminen
  • Toimivat ja puhtaat työskentelytilat
  • Työn vaativuutta vastaava palkka
  • Selkeät tehtäväkuvat
  • Päiväkodin johtajan vastuullinen rooli yksikön johtajana
  • Työyhteisön vuorovaikutussuhteet

 Teksti Anne Tarsalainen, kuva Tapani Romppainen, Lastentarha 1/2019