Ohita navigaatio

Kajaani on Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on myöntänyt Vuoden varhaiskasvatuskunta-tunnustuksen tänä vuonna Kajaanin kaupungille. Tunnustus myönnettiin toista kertaa.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 tunnustus julkistettiin 14.10.2021 Kajaanissa. Kajaani valittiin useiden kovatasoisten hakemusten joukosta. Tunnustuksen vastaanottivat kaupunginjohtaja Jari Tolonen, sivistysjohtaja Lucina Hänninen, varhaiskasvatuksen johtaja Sirpa Kemppainen ja OAJ Kajaanin paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Erika Mankinen.

Perusteluissaan Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto katsoi erityiseksi eduksi mm. sen, että Kajaanin kaupunki ensimmäisten joukossa huomioi varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien palkkausperusteissa korottavasti koulutuksen eli kasvatustieteen maisterin tutkinnon.

-Tällä kertaa halusimme valinnalla tuoda esiin kaupunkia, joka teoillaan osoittaa arvostavansa varhaiskasvatuksen opettajien osaamista ja korkeaa koulutusta. Yhtenä valintakriteerinä oli, että kaikkien varhaiskasvatuksen opettajien palkkatasossa oli huomioitu tehtävän vaativuus ja koulutus, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa.

Lisäksi kokenut päiväkodin johtaja saa korvauksen siitä, että ryhtyy uudelle johtajalle mentoriksi tämän ensimmäiseksi työvuodeksi. Nämä ovat arvostustekoja, joita toivottavasti saamme nähdä lisää, Pakanen summaa.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton perusteluissa nostettiin ansioiksi myös se, että Kajaanissa on selkeät ohjeet opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajasta, joka luo aivan keskeiset raamit opettajien työn korkealle laadulle.

Kajaani on tehnyt muitakin toimenpiteitä varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämiseksi varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen mukaisesti, jolloin vuoteen 2030 mennessä jokaisessa päiväkodin lapsiryhmässä on kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Kajaanin kaupungissa on aloitettu opettajapainotteinen varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytointi, jotta vuoden 2030 henkilöstörakenne saavutetaan.

Kajaanin kaupunki on myös päättänyt, että varhaiskasvatusta järjestetään pääsääntöisesti kunnallisena palveluna (yli 70 %), jota yksityinen varhaiskasvatus täydentää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Kajaanin varhaiskasvatuksesta on vajaa 30 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton myöntämälle Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 –tunnustuksen kriteereinä oli tänä vuonna muun muassa:

Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämiseksi vuoden 2030 henkilöstörakenteen mukaisesti.

  • Kunnassa on selkeät ohjeet opettajien sak-työajan toteuttamiseksi
  • opettajien palkkatasossa on huomioitu tehtävän vaativuus ja koulutus
  • Kunta on huolehtinut opettajien täydennyskoulutuksesta ja käytössä on esimerkiksi opettajien  mentorointiohjelma

Kunta on mukana varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa kehittämisessä, joka vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua

Julkinen varhaiskasvatus on kunnan pääasiallinen toimintamuoto

Ensimmäisen Vuoden varhaiskasvatuskunta tunnustuksen sai Helsingin kaupunki vuonna 2019.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto haluaa joka toinen vuosi jaettavalla Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena, jotta pienimmätkin kuntalaiset saisivat hyvät eväät elämään.