Ohita navigaatio

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulaki hyväksyttiin – kokeilu alkamaan elokuussa

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Tasavallan presidentti vahvisti asiaa koskevat lait torstaina 17.12.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Laki kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta ja laki varhaiskasvatuslain muuttamisesta tulevat voimaan 23.12.2020.

Kokeiluun pääsevät kunnat valitaan otannalla. Ministeriö poimii satunnaisotantana kokeiluun osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät (kokeilukunta), joiden tehtävänä on järjestää kaksivuotista esiopetusta 5 §:n mukaan poimituissa toimipaikoissa. Otantaan otetaan sellaiset kunnat tai kunnista koostuvat alueet, joissa asuu vähintään 100 vuonna 2016 syntynyttä lasta ja joissa on vähintään neljä 8 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset täyttävää esiopetuksen toimipaikkaa, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Kokeilu perustuu aitoon koeasetelmaan eikä kokeiluun voi hakeutua itse. Ministeriö tiedottaa kokeilukuntien valinnasta alkuvuonna 2021.

Vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016.

Lisätietoja:

  • Hallitussihteeri Marjaana Larpa, puh. 02953 30350 (OKM)
  • Erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160 (OKM)