Ohita navigaatio

Kielikylpyopetusta lisää päiväkoteihin

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asettaa työryhmän tekemään esityksiä uusista toimista, joilla vahvistetaan ja aikaistetaan kieltenopetusta päiväkodeissa ja kouluissa.

Tänä syksynä koulupolkunsa aloittavat ekaluokkalaiset ovat ensimmäinen ikäluokka, joka pääsee opiskelemaan koko maassa ensimmäistä vierasta kieltä jo ensimmäiseltä luokalta alkaen. Nyt käynnistyvä työryhmä tähtää jo seuraavaan vaiheeseen, joka toisi kielikylpyä päiväkoteihin ja monipuolistaisi kielivalikoimaa.

– Kieltenopetuksen varhentaminen tulee ulottaa päiväkoteihin ja toisen vieraan kielen opetus on aloitettava nykyistä aiemmin. Tavoitteena tulee lisäksi olla, että yhä useampi valitsee englannin lisäksi myös harvinaisempia vieraita kieliä. Käynnistettävä valmistelu antaa mahdollisuuden päättää uusista toimista heti seuraavan hallituskauden alussa, Grahn-Laasonen sanoo opetusministeriön tiedotteen mukaan.

– Monipuolinen kielitaito on yksi tärkeimmistä tulevaisuuden taidoista kansainvälistyvässä maailmassa. Lapsilla on hämmästyttävä kyky oppia uutta. Tehdyn päätöksen myötä kielten oppimisen herkkyyskausi voidaan hyödyntää entistä paremmin, ministeri toteaa.

Opetusministerin mukaan päätöksen taustalla oli tutkimustieto lasten luontaisista herkkyyskausista uuden oppimiselle sekä huoli vähentyvästä kielten osaamisesta.

Työryhmän työskentelyn määräaika on 31.10.2019.

Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen pitää kielikylpytoiminnan laajentamista hyvänä. – Pienten lasten herkkyys oppia on valtava. Kielikylpytoiminta on kannatettava asia, joka luo myönteisen asenteen vieraisiin kieliin. Pakanen korostaa myös, että on tutkimusnäyttöä siitä, että monikielisyys voi rikastuttaa lapsen kielellistä kehitystä ja vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen. Tätä ei voi kuin kannattaa, Pakanen toteaa.

Seuraavaksi jäämme odottamaan varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tuen asioita pohtivan työryhmän nimeämistä, Pakanen sanoo lopuksi.