Ohita navigaatio

Kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on viesti varhaiskasvatuksen merkityksestä

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto oli kuultavana opetus- ja kulttuuriministeriössä hallituksen esityksestä palauttaa kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto totesi lausunnossaan, että esityksen toteutuessa kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus osallistua kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen ja lapset ovat tasa-arvoisia vanhemman sosioekonomisesta asemasta, perheen tilanteesta tai asuinpaikasta riippumatta. Tämä on tärkeä linjaus.

 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto korosti, että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen vaikutuksia tulee tarkastella erityisesti varhaiskasvatuslain ja sen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutuksia tarkastellut Oulun yliopiston VakaVai-hanke (2017) nosti esiin huolestuttavan kuvan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen ja ryhmäkokoasetuksen muutosten vaikutuksista. Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen tuotti päiväkoteihin olosuhteita, joita ei voi pitää lapsen edun ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisina. Huolestuttavaa oli myös VakaVai-hankkeen tuloksissa havaitut varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen vaikutus henkilöstön kuormittuneisuuteen ja työhyvinvointiin, joka vaikuttaa väistämättä aina myös varhaiskasvatuksen laatuun.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa, että kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on viestinä selkeä: varhaiskasvatus ja siihen osallistuminen nähdään lapsen oikeutena. – Varhaiskasvatus on tutkitusti tärkein vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on selvä jatkumo suomalaisen varhaiskasvatusjärjestelmän kehittämistyölle, jota on tehty järjestelmällisesti viimeisten vuosien aikana. Tätä kehittämistä tulee edelleen jatkaa, Pakanen sanoo.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto toteaa lausunnossaan, että vuonna 2016 muutettu asetusmuutos opetus-, kasvatus- ja hoitohenkilöstön suhdeluvuista yli 3-vuotiaiden osalta tulee pikaisesti palauttaa 1:7:ään. Yleisesti ottaen lapsen edun painottuessa yhä enemmän lainsäädännössä, päiväkotien lapsiryhmien jatkuva vaihtuvuus ja moninaisuus tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun ja päiväkotiryhmien muodostamisen sääntelyä tulee pikaisesti uudistaa, Pakanen jatkaa. Päiväkotien lapsiryhmät tulee muodostaa ja tilojen käyttö järjestää siten, että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan yhdenvertaisesti saavuttaa koko maassa. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto vaatii lausunnossaan lisäksi, että lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua tulee selventää tilapäisen poikkeamasäännöksen (36§) osalta.

Kokoaikaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista koskeva lausuntokierros päättyi 22. elokuuta ja lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2020.