Ohita navigaatio

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on ryhdytty ennennäkemättömiin toimenpiteisiin: huolta herättää kuitenkin päiväkodeissa työskentelevä riskiryhmiin kuuluva henkilöstö

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa jokaisen työhön ja elämään. Hallituksen eilisen päätöksen mukaisesti päiväkodit ja esiopetus – yhteiskunnan selkäranka pidetään toiminnassa. Tällä päätöksellä hallitus halusi turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsyn varhaiskasvatukseen ja vanhempien työssäkäynnin mahdollistamisen.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on ryhdytty ennennäkemättömiin toimenpiteisiin. Tämä edellyttää meiltä kaikilta totuttelua uuteen tilanteeseen. Huoli riskiryhmiin kuuluvista on meillä yhteinen. Jokaisen on kuitenkin tärkeää tehdä tarvittavat varotoimet, jotta virus saadaan kuriin ja yksikään varotoimi vakavan virustartunnan torjumiseksi ei ole liikaa. Päiväkodeissa työskentelee riskiryhmiin kuuluvia varhaiskasvatuksen opettajia ja muuta henkilöstöä, joilla on perussairauksia ja muun muassa yli 60-vuotiaita. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto katsoo, että riskiryhmiin kuuluvat tulee vapauttaa etätöihin tai siirtää tehtäviin, joissa ei ole useita päivittäisiä ihmiskontakteja. Tämä tulee tehdä viipymättä. Valmius tulisi olla myös mahdollisiin testauksiin, etenkin riskiryhmiin kuuluvien ihmisten suhteen. Riskiryhmiin kuuluvat THL on määritellyt täällä.

VOL seuraa aktiivisesti tilanteen kehittymistä ja miten riskiryhmiin kuuluvat varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilöstö suojataan tartunnoilta. Lapset tulevat vähenemään päiväkodeissa ja ryhmänmuodostamisen käytännöissä on tärkeää muistaa hallituksen määräys kieltää yli kymmenen hengen kokoontumiset. Runsaat ja useasti tapahtuvat siirtymiset päiväkodeista ja ryhmistä toisiin kasvattaa tartuntariskiä ja niitä tulee välttää.

Päiväkodit on tarkoitettu tässä poikkeustilanteessa vain avainryhmien lapsille. On selvää, että päiväkotien toimintaa tulee supistaa ja olla valmiustilassa sulkea päiväkodit välittömästi tarpeen niin vaatiessa, lukuunottamatta muutamia yksikköjä. Hallitus ohjeisti vanhempia ottamaan lapset kotiin, jos se vain on mahdollista. Tämä vaatii vanhemmilta ymmärrystä tilanteen vakavuudesta, mutta myös työnantajilta ymmärrystä vanhempien työpanokselle. Pienten lasten kanssa kotona oleminen ja työn yhdistäminen on haastava yhtälö. Tarvitsemme nyt yhteistä ymmärrystä, panosta ja yhteistä rintamaa päästäksemme tämän vaikea tilanteen yli.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen haluaa korostaa, että tässä poikkeustilassa tulee muistaa, että varhaiskasvatus on ennen kaikkea lasten oikeus korkeatasoiseen pedagogiseen ja turvalliseen toimintaan, vaikka nyt olosuhteet kääntävät katseen vanhempien työssäkäynnin mahdollistamiseen.  – Korkeasti koulutettu henkilöstö pitää huolen lasten kehityksestä ja oppimisesta sekä takaa lasten turvallisuuden tunteen epävarmassa tilanteessa. Pysyvyyden tunteen lapsille voi turvata se, että isommille lapsille ja esiopetuksessa varhaiskasvatuksen opettajat voivat ohjeistaa oppimista tukevia harjoitteita kotona tehtäväksi. Tämä luo lapsille turvaa arjen toimintojen jatkuessa, Pakanen sanoo. Opetushallitus on myös ohjeistanut miten puhua lasten kanssa koronasta. Sen löydät täältä.

Pakanen jatkaa myös, että poikkeustilanne on nostanut esiin yhteiskunnan avainryhmät, johon myös me varhaiskasvatuksen opettajat kuulumme. Ilman avainryhmiä yhteiskuntamme lamaantuu.

– Tilanne on tuonut esiin varhaiskasvatuksen opettajien ja muun henkilöstön merkityksen ja arvon yhteiskunnalle. Pidämme tämän maan toiminnassa vaikeinakin aikoina. On selvää, että tämän tulee näkyä tulevissa sopimusneuvotteluissa ja palkkauksessamme, Pakanen toteaa.

Ajankohtaista koronavirustilanteesta työelämään liittyen kannattaa seurata OAJ:n sivuilta ja yleisesti virukseen liittyen viranomaisten sivuilta. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja uutisoimme etenkin varhaiskasvatukseen liittyvää tiedotusta.

Poikkeustilanteen vuoksi joudumme perumaan, siirtämään tai järjestämään liiton tapahtumat etäyhteyden avulla. Kysymys olisi poikkeuksetta yli kymmenen hengen kokoontumisesta. Tästä on lähetetty tarkempaa tietoa ja ohjeistusta jäsenille ja aktiiveille.

Haluamme VOL:n toimiston puolesta kiittää jokaista varhaiskasvatuksen opettajaa, erityisopettajaa ja päiväkodin johtajaa, joita tarvitaan erityisesti nyt pitämään yhteiskuntamme toiminnassa.

Toivottavasti muistamme kannustaa kollegoja ja antaa arvoa tärkeälle työllemme tänä poikkeuksellisena aikana!