Ohita navigaatio

Lähde opiskelemaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi!

Haluatko edistää ihmisoikeuksien toteutumista sekä tasavertaisuutta ja osallisuutta koulutuksessa ja elämänkulussa erityisesti varhaiskasvatuksen kentällä? Haluatko syventää osaamistasi varhaiserityispedagogiikan alalla?

Jyväskylän yliopiston varhaiserityispedagogiikan koulutusohjelma antaa monipuoliset valmiudet työskennellä erityisopettajana ja varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana.

Koulutus soveltuu hyvin oman asiantuntijuuden syventämiseen. Ohjelmassa voi suorittaa joko kandidaatin- ja maisterintutkinnon tai pelkän maisterintutkinnon, mikäli hakijalla on jo varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinto suoritettuna. Aiempaa korkeakoulututkintoa voi täydentää puuttuvilta osin maisterivaiheen opintoihin siirtyessä.

Lue opiskelijoiden kokemuksia koulutusohjelmasta ja kuuntele podcast varhaiserityispedagogiikan opiskelusta Jyväskylän yliopistossa.

Täydennä omaa asiantuntijuuttasi, hae koulutusohjelmaan yhteishaussa 16.–30.3.2022.

Lisätietoja opinnoista ja linkki hakulomakkeeseen

Lisätietoja: Riitta Viitala, erityispedagogiikan lehtori, Jyväskylän yliopisto

riitta.viitala@jyu.fi, puh. 040 805 3630