Ohita navigaatio

Lasten digitaalisten taitojen kehittämiseen haettavissa avustusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa vuosina 2021-2022. Hakuaika päättyy 12.3.2021.

Ministeriön tiedotteen mukaan, avustusta on haettavissa vuosille 2021-2022 yhteensä 2 miljoonaa euroa, josta enintään miljoona euroa esi- ja perusopetuksessa ja enintään miljoona euroa varhaiskasvatuksessa.

Erityisavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä sekä ymmärrystä, taitoja ja osaamista medialukutaidossa, tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmointitaidoissa. Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää varhaiskasvatussuunnitelman sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten laaja-alaisten taitojen opetusta.

Varhaiskasvatuksen avustuksia voidaan käyttää paikallisiin ja päiväkotiryhmiin keskittyviin hankkeisiin, joiden keskeisenä toimenpiteenä on edesauttaa medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen sisällyttämistä varhaiskasvatustoimintaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tukea lasten yhdenvertaisten edellytyksien, ymmärryksen ja valmiuksien kehittymistä. Lähtökohtana hankkeissa on kaikkien kolmen osakokonaisuuden (medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen) kehittäminen.

Esi-ja perusopetuksen avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joiden toimenpiteet keskittyvät edistämään medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen sisältöjen integroimista osaksi paikallisen opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaista opetusta opetusryhmissä.  Lähtökohtana hankkeissa on kaikkien kolmen osakokonaisuuden kehittäminen.

Valtionavustus on osa Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmaa. Avustettavien hankkeiden tulee perusopetuksessa huomioida Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset osaamiskuvaukset tvt- ja medialukutaidoille sekä ohjelmointiosaamiselle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hankkeissa tulee huomioida vastaavat hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset. Uudet lukutaidot -ohjelman kuvaukset julkaistaan 16.2. sivulla uudetlukutaidot.fi.

Avustusta voidaan käyttää varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkaukseen liittyviin kuluihin sekä pienimuotoisiin ja välttämättömiin välineistö- tai materiaalihankintoihin.
Uudet lukutaidot -ohjelman kuvauksia sekä valtionavustushakua esitellään kuvausten julkaisutilaisuudessa 16.2.2021. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen

Hakuaika avustuksiin päättyy 12.3.2021. Päätökset pyritään tekemään keväällä 2021.