Ohita navigaatio

Lastentarhan pääkirjoitus: Erityisen ainutlaatuinen

Suomalaisesta varhaiskasvatuksesta on puuttunut säädelty varhaiserityisopetuksen järjestelmä.  Esiopetuksessa ja perusopetuksessa on ns. tuen kolmiportainen järjestelmä, joka takaa tietynlaiset tukitoimet lasten yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.  Monet kunnat ovat soveltaneet tätä samaa kolmiportaista järjestelmää soveltuvin osin myös varhaiskasvatukseen.  Meillä on kuitenkin hyvin vaihteleva laatutaso näissä erityisopetuksen malleissa.  Koska laki ei vielä määrittele miten ja millaista oikea-aikaista tukea tulisi olla tarjolla, kuntien resurssit erityisopetukseen ovat hyvin erilaisia.  Erityisen lisänsä tähän on tuonut yksityinen varhaiskasvatus, jossa kaikki järjestäjät eivät tarjoa tukitoimia tai erityisopettajan palveluja.  Suomalaiset lapset ovat olleet hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, mikä on perheen asuinkunta.  Ja voidaanko vielä edes arvioida, miten maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut pienempien lasten erityisten tarpeiden huomioimiseen?

Kaikki me tiedämme, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lapset saavat tarvittavat tukitoimet mahdollisten oppimisvaikeuksien ehkäisemiseen, sitä tehokkaampaa ja taloudellisempaa tämä on koko koulutusjärjestelmän näkökulmasta.  Maamme hallituksen hallitusohjelmassa on kirjaus yhtenäisen tukijärjestelmän luomisesta varhaiskasvatukseen, esiopetukseen ja perusopetukseen. Tämä työ on vihdoin tänä syksynä käynnistynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella lapsen oppimisen tuen mallia ja inkluusion edistämistoimia sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa. Työryhmän on määrä tehdä ehdotuksia lainsäädäntöön tuen parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi. Monen vuoden odotuksen jälkeen odotamme tämän johtavan varhaiskasvatuslain kirjauksiin, jotka takaavat samanlaatuiset palvelut kaikkialle maahamme.  Tarvitaan yhtenäinen järjestelmä ilman turhia hallinnollisia saumakohtia ja riittävät resurssit palvelujen toteuttamiseen.  Olemme OAJ:ssä yhdessä olleet tekemässä tällaista yhtenäistä esimerkkimallia, josta voisi hyvin muotoutua toimiva malli kaikkialle ja kaikille.  Tähän malliin voitte tutustua: OAJ – kolmiportainen tuki

Jokainen lapsi on ainutlaatuisen erityinen ja ansaitsee itselleen parhaat lähtökohdat koko elinikäisen oppimisensa polulle. Varhaiset vuodet ovat ratkaisevat pitkälle tulevaisuuteen ja pienet lapset tarvitsevat vain parasta.  Tarvitsemme lisää korkeasti koulutettuja varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia toimimaan päiväkodeissa näiden ainutlaatuisten erityisten lasten opettajina.

Voimia ja jaksamista syksyyn!

Anitta Pakanen

Pääkirjoitus on julkaistu Lastentarhassa 4/2020.

Kansikuva: Pasi Leino

Lastentarha on VOL:n jäsenetu ja tilattavissa yrityksiin ja yhteisöihin kuten päiväkoteihin.

Tilaukset:  Lastentarha