Ohita navigaatio

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto sinetöi liiton nimenvaihdoksen Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitoksi

Lastentarhanopettajaliiton nimellä viimeisen kerran kokoontuva valtuusto vahvisti lopullisen nimenmuutoksen. Ensi keväänä valtuusto kokoontuu Varhaiskasvatuksen Opettajien liiton valtuustona. Nimenmuutokseen huipentuu Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuosi ja Lastentarhanopettajaliiton astuminen uuteen aikakauteen. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL) on ruotsiksi Småbarnspedagogikens Lärarförbund (SLF) ja englanniksi Early Childhood Education Teachers Union (ECE Teachers Union). 

Lastentarhanopettajaliiton valtuusto käsitteli sääntömuutoksia jo kevätkokouksessaan 26. huhtikuuta ja nyt syyskokouksessaan valtuusto sinetöi nimenmuutoksen.  Sääntö- ja nimimuutosta on valmisteltu LTOL:n järjestötyöryhmässä, valtuustossa ja hallituksessa. Nimenmuutos etenee vielä patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäväksi ja nimenmuutos on valmis. Lastentarhanopettajaliitto siirtyy käyttämään uutta nimeä tämän valtuustopäätöksen jälkeen.

Nimenmuutoksen taustalla on varhaiskasvatuslaki ja siirtyminen uuden varhaiskasvatuslain mukaisiin tehtävänimikkeisiin. Viime vuosien varhaiskasvatusta koskevat historialliset päätökset viitoittavat varhaiskasvatuksen pedagogiikan vahvistamiseen ja sen painottumiseen entistä enemmän varhaiskasvatuksen opettajien työssä. Varhaiskasvatuslaki nostaa myös korkeakoulutettujen määrää lapsiryhmissä ja päiväkodin johtajan kelpoisuudeksi muuttuu kasvatustieteen maisterin tutkinto. Näin varhaiskasvatus on kehittymässä yhä vahvemmin osaksi suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää. Tutkimustulokset osoittavat korkealaatuisen varhaiskasvatuksen merkityksen lasten elämälle, ja koulutukselliselle tasa-arvolle ja viime vuosien linjaukset luovat vahvoja rakenteita varhaiskasvatuksen vaikuttavuudelle.

Valtuuston avauspuheenvuorossa liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kiitteli Antti Rinteen hallituksen talousarvioesityksen satsauksia varhaiskasvatukseen. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden ja ryhmäkokojen palautus sekä linjaukset yksityiseen varhaiskasvatuksen osalta ovat merkittäviä. Myönteistä on myös varhaiskasvatuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan suunnattu 125 miljoonaa euroa, joka osoittaa varhaiskasvatuksen vahvan kehittämisen jatkuvan edelleen. Tasa-arvo-ohjelmaan sisältyy viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun laajentaminen ja kaksivuotisen esiopetuksen pilotointi. Pakanen totesi, että keskeistä on turvata näissä vahva varhaiskasvatuspedagoginen osaaminen, joka tutkimusten mukaan on keskeinen varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden takaaja. – Varhaiskasvatuksen opettajista on nykyisin huutava pula, koska yliopistojen varhaskasvatuksen opettajakoulutusmäärät ovat olleet vuosia liian alhaisia. Viime hallituskauden lisäykset opettajakoulutusmääriin ei ole riittäviä, vaan opettajakoulutusmääriä tulee lisätä pysyvästi, Pakanen totesi.

Valtuustossa valmistauduttiin tulevaan sopimuskierrokseen

Valtuustossa kuultiin OAJ:n puheenjohtajan Olli Luukkaisen ajankohtaiskatsaus työmarkkina-asioista ja neuvottelutilanteista. Luukkainen totesi, että jäsenistöä on valmistettava henkiseen työtaisteluvalmiuteen. Voi olla, että tulevaa sopimusta ei saada sellaiseksi, että edes minimissään saataisiin sitä, mitä vaaditaan. Järjestövalmiuteen on siis syytä varautua. Luukkainen korosti, että tavoitteena on kuitenkin sopimus – ei lakko.

Koko sopimuskierroksen näkökulmasta sovitaan palkankorotuksista, joita taatusti pitää tulla, Luukkainen totesi. Pääsopimusasia on varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien siirto opetusalan työ- ja virkaehtosopimukseen (OVTES).

Keskeistä OVTES-siirron toteutumisessa on neuvotteluaseman muuttuminen. – Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen opettajat ovat niin sanotusti ”OAJ:n näpeissä”. Mukana ei olisi enää lisävaikeutta muista neuvottelukumppaneista. Neuvottelussa olisi ainoastaan Kuntatyönantaja ja OAJ, Luukkainen sanoi. Tämä on tärkeä asia.

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton valtuutettujen puheenvuoroissa todettiin, että tärkeää OVTES:n siirrossa on selkeän palkkaeron tunnistaminen kelpoisten ja ei-kelpoisten välillä. Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) palkka maksetaan työtehtävän mukaan, ei koulutuksen. Valtuutettujen puheenvuoroissa korostettiin myös OVTES:n kokemuslislisiä, joita on enemmän opetusalan sopimuksessa enemmän, kuin KVTES:ssä. Näin opettajien palkkakehitys näkyisi paremmin.

OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka antoi valtuustolle selvityksen ajankohtaisista koulutuspoliittista edunvalvonnasta. Misukka kertoi valtuustolle hallitusohjelmalinjauksista ja kiitteli varhaiskasvatuksen myönteisen kehittämisen jatkamista. Samat haasteet ovat kuitenkin edelleen edessä, jotka liittyvät opettajien riittävyyteen. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä tuleekin huomiota muun muassa opettajien palkkaukseen ja työolosuhteisiin sekä kuntien erilaisiin valmiuksiin hoitaa tehtäviään.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen totesi myös, että varhaiskasvatuksen kehittämisessä tulee taata varhaiskasvatuksen opettajien työntekemisen olosuhteet sellaiseksi, että varhaiskasvatuksen opettajat voivat tehdä työtään vaikuttavasti. Varhaiskasvatuksen opettajien liitto odottaa tulevalta neuvottelukierrokselta selkeää suunnitelmaa palkkakehitykselle ja varhaiskasvatuksen opettajien siirtoa opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen. – Kysymys on koko varhaiskasvatusalan ja varhaiskasvatuksen opettajuuden vetovoimaisuudesta, Pakanen totesi.

Valtuusto kokoontui 25.-26.10.2019 Helsingissä.