Ohita navigaatio

Lastentarhanopettajaliiton valtuustosta vauhtia varhaiskasvatuslain toimeenpanoon

Uusi valtuusto ryhtyi innokkaasti työskentelemään kohti Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta. Ensimmäisessä syyskokouksessaan valtuusto hyväksyi Lastentarhanopettajaliiton strategiset painopisteet vuosille 2018-2022 ja toimintasuunnitelman vuosille 2019-2020. Liiton tulevassa toiminnassa tulee näkymään varhaiskasvatuslain toimeenpanon jalkauttaminen ja edunvalvontatyön valvomisen jatkuminen. Myös vuoden 2019 eduskuntavaaleihin vaikuttaminen tulee olemaan liiton toiminnan keskiössä.

Valtuutettujen puheenvuoroissa iloittiin monista hyvistä linjauksista varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden turvaamiseksi, mutta vielä on tehtävää. Erityisesti päiväkodin johtajien ja varhaiskasvatuksen opettajien työolosuhteet sekä palkkaus ja 5-vuotiaiden esiopetuksen laajentamisen kysymykset nousivat valtuutettujen puheenvuoroissa. Valtuusto käsitteli myös alustavasti sääntöuudistusta liittyen Lastentarhanopettajaliiton nimenmuutokseen.

Päiväkodin johtajien yhä moninaisemmaksi käyvän työtehtävien ja matalan palkkauksen nosti esiin päiväkodin johtaja Annukka Hulkkonen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiristä. Hulkkonen muistutti puheessaan Lastentarhanopettajaliiton vuoden 2003 kyselystä, jossa kartoitettiin johtajien työnsisältöä, johtamisjärjestelyjä, päiväkodin johtajien työtä ja palkkausta. – Mikään ei ole muuttunut. Johtajat uuvutetaan työtaakan alle ja siitä maksetaan mitätön korvaus, Hulkkonen totesi. Samaa korosti varhaiskasvatuksen opettaja Tarja Mankinen Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan vaalipiiristä. – Olen sanonut usein vanhemmille että, jos lapsen leikki sujuu, yleensä kaikki muukin sujuu. Sama pätee varhaiskasvatuksen johtajuuteen. Jos johtajuus on kunnossa, yleensä kaikki muukin sujuu päiväkodeissa, Mankinen kertoi.

Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajien (SVEOT ry:n) puheenjohtaja Noora Heiskanen toi tervehdyksen sekä Sveo:ilta ja Sairaalan lastentarhanopettajat ry:ltä. Heiskanen kiitteli uutta varhaiskasvatuslakia, joka henkilöstörakenteen koulutustason kehittämisen myötä tehostaa myös lapsen päiväkodeissa saamaa tukea. Heiskanen kuitenkin totesi, että varhaiskasvatuslaista jäi puuttumaan lapsen erityisen tuen velvoittavuus. Erityinen tuki tulee turvata tasa-arvoisesti riippumatta lapsen kotikunnasta tai varhaiskasvatuksen järjestäjästä. Heiskanen kiitteli OAJ:n ja LTOL:n vahvaa vaikuttamista varhaiskasvatuslakiin ja kertoi odottavansa erityisen tuen työryhmän perustamista opetusministeriöön.

Päiväkodin johtaja Anne Liimola Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan vaalipiiristä käsitteli puheenvuorossaan esiopetuksen laajentamiseen liittyviä kysymyksiä. Inka Kosonen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan vaalipiiristä puolestaan pohti varhaiskasvatuksen opettajien sijoittumista päiväkodeissa. On tärkeää turvata varhaiskasvatuksen opettajien riittävyys jatkossakin, jotta myös nuorimmat lapset saavat osallistua opettajien ohjaukseen esiopetuksen laajentamisen yhteydessä.

OAJ:n valtuuston LTOL:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eija Kamppuri esitteli OAJ:n valtuuston tulevassa syyskokouksessa käsiteltäviä asioita, jonka pohjalta LTOL:n valtuusto evästi OAJ:n valtuuston LTOL:n valtuustoryhmää tulevaan syyskokoukseen.

Valtuuston syyskokouksessa luovutettiin Otavan lastentarhanopettajastipendi rovaniemeläiselle varhaiskasvatuksen opettaja, lasten kulttuurituottaja Sirkka Pasmalle. Pasma on valmistunut 1979 lastentarhanopettajaksi ja tehnyt mittavan uran varhaiskasvatuksen opettajana. Sirkka Pasma tunnetaan Rovaniemellä varhaisiän taidekasvatuksen pitkäaikaisena koordinaattorina, kaikkiin kaupungin päiväkoteihin ulottuvan Satusivellin-toiminnan keulahahmona. Pasma kertoi olevansa otettu palkinosta erityisesti siksi, että se tulee kentältä eli kollegoilta. Varhaiskasvatuksen taidekasvatuksen asemaa on tärkeää pitää korkealla, Pasma totesi ja kiitti omaa esimiestään ja Rovaniemen kaupunkia, jotka ovat mahdollistaneet tämän työn.

Intomielellä Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuoteen!

Lastentarhanopettajaliiton valtuuston syyskokous pidettiin 9.-10.11.2018 Helsingissä.