Ohita navigaatio

LUMATIKKA - Fortbildningsprogram för matematikundervisnin

Mot elevcentrerad och inspirerande matematikundervisning!

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevinriktade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin under åren 2018-2022, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket.

Bekanta dig närmare med programmet https://lumatikka.luma.fi eller kontakta oss info@lumatikka.luma.fi.

Börja avlägga programmets avgiftsfria nätstudier på MOOC.helsinki.fi-tjänsten nu!

Vårens svenska kursversioner börjar i februari / mars. Efter kursstarten kan man börja avlägga nätstudier när som helst tills 24.5.2020.

LUMATIKKA1 – gemensam del för alla deltagare (3 sp)

LUMATIKKA2 – stadiespecifik del (6 sp)

LUMATIKKA3 – valfri del (3 x 2 sp = tot. 6 sp)