Ohita navigaatio

Maksuton artikkelikokoelma laittaa taidepedagogisen osaamisen kiertämään

Taidepedagogisten ideoiden artikkelikokoelma Taiteen kosketuksia – kirjoituksia taidekasvatuksesta varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on syntynyt osana vuonna 2022 toteutettua 12 opintopisteen laajuista täydennyskoulutusta ”Taidekasvatusta varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstölle”.

Turun yliopiston varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori (emerita) Inkeri Ruokonen oli kuluvana vuonna johtamassa ja kouluttamassa OPH:n rahoittamaa ja HY+ toteuttamaa Taidekasvatus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -täydennyskoulutusta (12op) Turussa ja Helsingissä.

Koulutuksen puitteissa kurssilaisia kehotettiin levittämään taidekasvatuksen iloa työtiimeissään ja päiväkodeissa sekä toteuttamaan taidepedagogisia ideoitaan arjen varhaiskasvatus- ja esiopetuspedagogiikassa. Näistä sitten kutsuin osallistujia kirjoittamaan pieniä artikkeleita, jotka koostin tähän kirjaan. Mukana toimitustyössä olivat muutkin kurssin opettajat (kyseisessä kurssissa painottui musiikki ja kuvataide), Inkeri Ruokonen toteaa.

Taiteen kosketuksia -artikkelikokoelma on osoitus siitä, että täydennyskoulutuksella on innostava merkitys ja sitä tarvitaan koko ajan lisää varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Julkaisu on myös viestinä siitä, että kaiken henkilöstöpulan ja haasteiden keskellä myös paljon ihania ja hyviä asioita tapahtuu joka päivä suomalaisissa päiväkodeissa lasten parhaaksi, Ruokonen korostaa.

Täydennyskoulutus suunnattiin varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja koulutus oli Opetushallituksen rahoittama. Koulutuksessa syntyneitä taidepedagogisia ideoita tahdottiin jakaa, eli koulutuksen yhtenä tavoitteena oli ”laittaa taidepedagoginen hyvä kiertämään”. Näin taidekasvatuksen täydennyskoulutuksella voidaan tukea tämän materiaalin myötä paljon laajempaa joukkoa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstöstä koulutukseen osallistuneiden vertaisten jakamien pedagogisten ideoiden kautta.

Tämä artikkelikokoelma on maksuton ja ladattavissa Avointen oppimateriaalien sivustolta.