Ohita navigaatio

Maksuton monitaiteinen koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle etäversiona 25.10.–26.11.2021

Opetushallitus rahoittaa Taika – monitaiteista taidekasvatusta varhaiskasvatuksen henkilöstölle koulutuskokonaisuuden. Koulutukseen osallistujalla tulee olla varhaiskasvatuksessa voimassa oleva työsuhde. Taika-koulutuksia on järjestetty yhteensä 17 kertaa eri puolilla Suomea. Takana on jo neljä kokonaan etänä toteuttua Taika-koulutusta. Koulutukseen voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Aika ja paikka
25.10.–26.11.2021. Toteutetaan etäkoulutuksena Zoom-alustalla.

Kohderyhmä varhaiskasvatuksen henkilöstö, jolla on voimassa oleva työsuhde.

Koulutuksen tavoite
Tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle konkreettisia pedagogisia työvälineitä, joiden avulla voi saavuttaa varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet. Koulutuksessa tutkitaan draaman, kuvataiteen ja musiikin sekä erityisesti näiden yhdistelmien käyttömahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa.

Sen aikana tutustutaan eri taidemuotojen käyttöön kasvatustyössä ja ennen
kaikkea löydetään erilaisia keinoja yhdistää taidemuotoja, niin että niistä voi luoda monitaiteisia kasvatuskokonaisuuksia. Koulutuksessa painotetaan erityisesti lasten oman äänen ja ajatusten esiin tuomista ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä.

Tärkeä osa koulutusta on osallistujien oman ammatillisuuden kehittyminen, taidepedagogisen
ajattelun syventäminen sekä uusien mahdollisuuksien ja voimavarojen löytäminen. Tavoitteena on kannustaa varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä löytämään oma tapansa tehdä taidetta lasten kanssa, havaitsemaan lapsen luontaisia tapoja tehdä taidetta ja toimia sekä oivaltamaan sen, ettei taiteen tekemisessä aina tärkeintä ole tietynlainen lopputulos vaan työskentelyprosessi ja taiteen
tekemisestä nauttiminen.

Osallistujiksi ovat tervetulleita kaikki omien opetusmenetelmiensä kehittämisestä ja
ajanmukaistamisesta kiinnostuneet. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta
taidelähtöisten menetelmien käytöstä.

Toteutus
1. Koulutusjakso ma 25.10. klo 12.00–16.00 ja ti 26.10. klo 9.30–15.30
2. Koulutusjakso ma 1.11. klo 12.00–16.00 ja ti 2.11. klo 9.30–15.30
3. Etätyöskentelyjakso 3.11.–24.11.
4. Koulutusjakso to 25.11. klo 12.00–16.00 ja pe 26.11. klo 9.30–15.30

1. ja 2. Lähikoulutusjakso: Monitaiteisen taidekasvatuksen mahdollisuuksia
Ensimmäisten lähijaksojen aikana osallistujat saavat yleiskuvan viimeisimmistä taidepedagogisista tuulista sekä runsaasti käytännön kokemuksia. Lisäksi he alkavat suunnitella omaa taidekasvatuskokeiluaan.
3. Etätyöskentelyjakso: Käytännön kokeiluja

Etäjaksolla osallistujat toteuttavat taidekasvatuskokeilunsa omilla työpaikoillaan.
4. Lähikoulutusjakso: Uusia tuulia, kiemuraisia polkuja
Koulutusjakson viimeisessä osiossa käydään läpi etätyöskentelyjakson aikana tehdyt
opetuskokeilut, mietitään kuinka ne ovat sujuneet ja mitä niistä on opittu ja kuinka osallistujat
voisivat hyödyntää kokemuksiaan omassa työssään.

Kouluttajat
Jenni Bergius, teatteri-ilmaisun ohjaaja (amk)
Sari Kallioranta, varhaisiän musiikinopetuksen lehtori
Hanna Pulkkinen, kuvataideopettaja sekä draamakasvattaja (FM, TaM)
Kouluttajat ovat taidekasvatuksen ammattilaisia, joilla on kattava kokemus paitsi erilaisista taidekasvatushankkeista monenikäisille ihmisille myöskin lapsille suunnatusta taiteellisesta toiminnasta. Lisäksi he kaikki ovat myös kouluttaneet aiemmin mm. opettajia, varhaiskasvattajia ja taideopettajia. 2015-2021 he ovat toteuttaneet TAIKA-koulutuksia Helsingissä, Oulussa, Turussa,
Jyväskylässä, Tampereella ja Lahdessa sekä etäversiona Zoomissa.

Hinta
Koulutus on osallistujille maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista opiskelijat vastaavat itse. Jos osallistuminen perutaan viimeisen ilmoituspäivän jälkeen tai osallistuja ei osallistu koulutukseen ilman pätevää syytä, peritään toimistokuluina 80 euroa.

Ilmoittautumisaika
15.10.2021 mennessä
Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Jenni Bergius/Hanna Pulkkinen
Teatteriyhdistys Pensas ry
teatteripensas@gmail.com
www.pensas.org
Teatteri Pensaan kiertue-esitykset päiväkoteihin:
Dadababy ja Pupu papu pöö – esitykset pienimmistä pienimmille
Runoilija Kuoriainen muistinsa jäljillä – Jukka Itkosen iki-ihana näytelmä vähän isommille
Tarinatuokio – improvisaatioteatteriesitys lapsille ja lapsenmielisille