Ohita navigaatio

Målbild för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har utarbetats

Den nationella målbilden för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har nu blivit klar. Målbilden stöder det arbete som aktörerna inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utför för att utveckla digitaliseringen på ett långsiktigt och enhetligt sätt. Regeringsprogrammet Ett starkt och engagerat Finland förutsätter att digitaliseringens möjligheter utnyttjas bättre i utvecklingen av det finländska utbildningssystemet.

Det har inte tidigare utarbetats någon nationell lägesbild över digitaliseringen inom området för fostran och utbildning. Syftet med den gemensamma målbilden är att göra det möjligt för alla aktörer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen att utföra ett långsiktigt, proaktivt och strategiskt styrt arbete för att uppnå målbilden.

Begreppet digitalisering omfattar insatser för att digitalisera och på annat sätt främja utvecklingen av organisationer, tjänster eller funktioner med hjälp av digital teknik, bland annat artificiell intelligens. För personalen inom sektorn har digitaliseringen inneburit mycket nytt att lära sig. De har numera tillgång till ett stort urval av digitala läromedel. Digitala läroböcker, artiklar, videor och interaktiva applikationer har blivit en del av personalens vardag.

Beskrivningen av målbilden är en fortsättning på publikationerna Finlands digitala kompass och Riktlinjer för digitaliseringen av fostran och utbildning 2027. Avsikten med denna publikation är att förtydliga de nationella digitaliseringsmålen i fråga om småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Arbetet med digitaliseringen inom sektorn fortsätter i projektet om en referensram för digitaliseringen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och det fria bildningsarbetet, där undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och verksamhetsfältet i samarbete fastställer styrande principer, en målbild och åtgärder för olika delområden av digitaliseringen.

Ett stort antal aktörer inom sektorn deltog i arbetet med att bereda beskrivningen av målbilden för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Målbild för digitaliseringen av småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen (pdf)
Avsluta prenumerationen