Ohita navigaatio

Ministerien kriisikokouksessa haettiin ratkaisuja opettajapulaan - VOL: varhaiskasvatuslain avaaminen ei ole vaihtoehto

Varhaiskasvatuksen opettajapula vaivaa tällä hetkellä lähes koko maata, mutta tilanne on vakavin pääkaupunkiseudulla. Opettajapula vaikuttaa myös pulaan lastenhoitajista, heidän työskennellessä opettajien sijaisuuksissa. Käsillä olevan haasteen vuoksi ministerit Li Anderson ja Petri Honkonen kutsuivat koolle laajan sidosryhmien joukon keskustelemaan varhaiskasvatuksen henkilöstöpulasta ja tilanteen mahdollisista ratkaisuista. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto osallistui tilaisuuteen yhdessä OAJ:n kanssa.

Varhaiskasvatuslaki on lasten oikeuksiin pohjautuva lainsäädäntö, joka laadittiin tieteelliseen tietoon perustuen. Laki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Se on ainoa oikea suunta varhaiskasvatuksen kehittämiseksi VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen täsmentää ja jatkaa, että jo vuosikymmeniä jatkunut pula opettajista on nyt ratkaistava.

VOL ja OAJ nostivat esiin varhaiskasvatuksen opettajakoulutusmäärien vakiinnuttamisen ja nostamisen yliopistoissa. Ilman varhaiskasvatuksen opettajia eivät lain tavoitteet ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteudu. Tästä on saatu näyttöä Karvin arvioinnissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumisesta (2019).

Koulutuspaikkojen lisääminen ei kuitenkaan yksin ratkaise työvoimapulaa. Tarvitaan myös muita keinoja, joilla turvataan varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen riittävä hakijamäärä, varmistetaan opiskelijoiden halukkuus hakeutua koulutuksiin (alan vetovoima) ja alalla pysymiseen (alan pitovoima) sekä selvittää, mitkä muut seikat vaikuttavat henkilöstöpulaan.

Pakanen korostaa huomion kiinnittämistä työolosuhteisiin ja palkkaukseen, jolla on vaikutusta opettajien pitovoimaan. – Meille tulee viestiä, että erityisesti isoissa kaupungeissa korostuva äärimmilleen viety talouden tehostaminen on otettava kriittiseen tarkasteluun ja varhaiskasvatuksen rahoitus on laitettava kohdalleen. Ilman riittävää rahoitusta, eivät lain tavoitteet toteudu, Pakanen summaa.

Opettajien palkkauksen suhteen on mahdollisuus tehdä vielä paljon ja vaikka heti. OAJ on pitkän työn tuloksena saanut varhaiskasvatuksen opettajat OVTES-järjestelmään. Tämä luo pohjan ja palkkarakenteen, josta kunnat voivat ryhtyä parantamaan opettajien palkkausta – vaikka heti. Kunnat ovat nyt avainasemassa.

On ikävää, että alan kriisiytyminen on luonut vastakkaisasettelua ja varhaiskasvatuslakia syytetään alan tilanteesta. Tämä ei pidä paikkansa. Varhaiskasvatuslaki on antanut hyvän suunnan, joka mahdollistaa koulutusten tuottamaa osaamisen kohdentamisen. Nyt on tärkeää ryhtyä selkeyttämään kunkin toimenkuvaa ja eriyttämään työtehtäviä. Tämä lisää kunkin ammattiryhmän veto- ja pitovoimaa. Vaatimukset opettaja- ja päiväkodin johtajakelpoisuuden väljentämisestä ovat haikailua menneeseen. Ne eivät ole enää vaihtoehtoja. Varhaiskasvatuslakia ei tule missään tapauksessa avata. Varhaiskasvatus on nykyisin osa koulutusjärjestelmää, Pakanen täsmentää.

-Olemme saaneet paljon palautetta opettajilta ja päiväkodin johtajilta, että uusi varhaiskasvatuslaki luo nimenomaan toivoa varhaiskasvatuksen kehittämiselle ja on syy jäädä alalle. Poliittinen poukkoilu luo kentälle epävarmuutta ja levottomuutta, Pakanen sanoo.

Tilaisuudessa korostettiin, että kriisin ratkaisuun tarvitaan leveitä hartioita. Yliopistojen edustajat totesivat, että varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen laadun varmistamiseksi tulee kiinnittää huomiota opiskelijoiden riittäviin valmiuksiin korkeakouluopintojen suorittamiseen sekä yliopistojen riittäviin henkilöstö- ja koulutuksen toteuttamisresursseihin.