Ohita navigaatio

Närmare 9 miljoner euro utlyses för åtgärder som förbättrar kvaliteten, utvärderingen och ledningen inom småbarnspedagogiken

Utbildnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om statsunderstöd till anordnare av småbarnspedagogik för utveckling av kvaliteten, utvärderingen och ledarskapet inom småbarnspedagogiken åren 2022–2023. Totalt kan 8,95 miljoner euro sökas.

Genom understödet stöder man kommuner och samkommuner så att de kan utveckla kvalitetsledningen, kvalitetsutvärderingen, ledningspraxisen, ledningsstrukturerna och ledarskapskulturen inom småbarnspedagogiken på lokal eller regional nivå.

Understödet kan till exempel användas för ytterligare personalresurser för kvalitets- och utvärderingsarbetet och/eller för att styra och samordna ledarskapsutvecklingen lokalt och/eller regionalt eller för att ordna utbildning på området och stöd för personalen.

På nationell nivå har det inletts många olika åtgärder för att utveckla kvalitetsledningen, utvärderingen och ledarskapet inom småbarnspedagogiken. Nationella centret för utbildningsutvärdering (Karvi) utarbetar kvalitetskriterier för småbarnspedagogiken och ett digitalt system för kvalitetsbedömning (Valssi) som stöd för kommunernas kvalitetsarbete och utvärdering. Utbildningsstyrelsen främjar nätverk för utveckling av ledarskap och ledarskapsforskning inom småbarnspedagogiken och producerar informationsmaterial som stöd för ledningen. Vid Helsingfors universitet pågår för närvarande ett projekt med syftet att utarbeta en utvecklingsplan till 2035 och en utbildningshelhet för ledningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Statsunderstödet är en del av utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom småbarnspedagogiken och dess genomförande.

Ansökningstiden går ut den 12 april 2022.

Anvisningar om ansökan om understöd finns i utlysningen ​​​​​​​

Mer information:
Kirsi Alila, undervisningsråd, tfn 0295 330 365
Mervi Eskelinen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 160