Ohita navigaatio

Nationella dagen för småbarnspedagogik 2023: Starka rötter för framtiden genom småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens lärarförbunds traditionella nationella dag för småbarnspedagogik firas torsdagen den 16 mars 2023. I år har dagen temat ”Starka rötter för framtiden genom småbarnspedagogik”.

I april 2023 har det gått 50 år sedan lagen om barndagvård trädde i kraft. Utgångspunkten för lagen om barndagvård var att föräldrarna skall ha möjlighet att arbeta och studera. Oberoende av att den pedagogiska verksamheten började utvecklas från början. Sedan dess har mycket hänt och många förändringar har skett inom det småbarnspedagogiska systemet.

Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på 1990-talet var ur barnens synvinkel ett stort framsteg, också om arbetslivsaspekten förblev stark ända till förra decenniet. År 2015 förnyades lagen om barndagvård till lagen om småbarnspedagogik, där den pedagogiska synpunkten betonas. Följande steg i lagen om småbarnspedagogik var att svara mot målsättningarna i lagen genom att höja personalens utbildningsnivå och klargöra uppgiftsbeskrivningarna. Nu syns barnets rättigheter och förmåner tydligt i lagen om småbarnspedagogik.

Med hjälp av temat för Dagen för småbarnspedagogik lyfter vi fram småbarnspedagogikens betydelse med långtgående följder i barnets liv. En kvalitativ verksamhet kan inte genomföras utan att formulera målsättningar och planera och utvärdera en mångsidig verksamhet. Detta är lärarens ansvar. I grunderna för planen för småbarnspedagogik beskrivs hurudan verksamhet som skall erbjudas barnen.

Linda Bondestam har skapat årets affisch som fungerar som material för Dagen för småbarnspedagogik och som hjälper lärarna att planera och utvärdera sina barngruppers verksamhet enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Affischen föreställer ett träd vars grenar symboliserar lärområdena och de mångsidiga kompetenserna. Genom en kvalitativ pedagogisk verksamhet får barnets lärande och utveckling rötter i småbarnspedagogiken och förstärks under årens lopp inom de övriga utbildningsstadierna. Läraren kan genom sin kunskap om planerna förena planerna för småbarnspedagogik, barnens behov och intressen till en helhet av målsättningar som styr verksamheten i hela barngruppen. Det går att införa blad, fotografier eller andra dokument i trädet som beskriver verksamheten under en längre tid och som fungerar som viktiga delar av utvärderingen av den pedagogiska verksamheten. Trädet växer hela tiden och kan beskriva gruppens verksamhet.

I år uppmanar vi er att plantera och odla ärtgroddar, majs eller andra växter tillsammans med barnen för att uttrycka de starka rötterna som småbarnspedagogiken ger för barnets lärostig.

Såsom tidigare år vill vi uppmana er att publicera bilder och berättelser också i sociala medier. Det centrala är att i ord och bild beskriva olika sätt att utföra en betydelsefull småbarnspedagogik. Vi använder hashtaggarna från tidigare år: #dagenförsmåbarnspedagogik, #småbarnspedagogik och de nya för detta år #starkaröttergenomsmåbarnspedagogik och #småbarnspedagogiskaträdet.

Material finns HÄR