Ohita navigaatio

OAJ järjestää poliittisen lakon varhaiskasvatuksessa pääkaupunkiseudulla 31.1.

Lakko toteutetaan keskiviikkona 31.1. klo 05.59–20.59 pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa samanaikaisesti muiden liittojen kanssa. 

OAJ:n jäsenistä lakon piirissä ovat kaikki pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) varhaiskasvatuksessa työsuhteisena työskentelevät sopimusalasta ja työnantajasta riippumatta. Pois lukien kaikki virkasuhteessa olevat, sekä kotona tehtävässä perhepäivähoidossa työskentelevät. Virkasuhteessa olevien osallistuminen poliittiseen lakkoon ei ole lain mukaan sallittua. He tekevät lakon aikana normaalit omat virkatehtävänsä, eivät lakossa olevien tehtäviä.

OAJ:n kynnys poliittisiin työtaisteluihin on äärimmäisen korkea, mutta nyt kynnys ylittyy, koska kyse on työmarkkinajärjestelmän, jäsenten ja koko Suomen tulevaisuudesta. Vientivetoisen työmarkkinamallin lisäksi aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus ja määräaikaisten aseman heikentäminen huolettivat jäsenkyselyyn vastanneita. Jäsenkyselyyn vastanneista 82 prosenttia on valmiina lailliseen lakkoon tilanteen niin vaatiessa. Varhaiskasvatuksen vastaajista osuus on jopa 87 prosenttia.

Ketkä ovat lakossa?

OAJ:n jäsenistä lakon piirissä ovat kaikki pääkaupunkiseudun (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) varhaiskasvatuksessa työsuhteisena työskentelevät sopimusalasta ja työnantajasta riippumatta. Pois lukien kotona tehtävässä perhepäivähoidossa työskentelevät. Myöskään virkasuhteessa olevien osallistuminen poliittiseen lakkoon ei ole lain mukaan sallittua.

Lakko toteutuu keskiviikkona 31.1.2024 klo 05.59–20.59. Mainittuna aikana alkavat työvuorot ovat lakon piirissä. Eli lakon alkaessa ei lähdetä töistä kesken pois, jos vuoro on alkanut ennen lakkoa. Myöskään lakon aikana alkaneeseen vuoroon ei tulla töihin, vaikka lakkoaika päättyisi kesken vuoron.

Jos sinulla on epätietoisuutta jostain lakkoon liittyvästä asiasta, hyödyllistä tietoa löytyy OAJ:n nettisivuilta, esimerkiksi usein kysytyistä kysymyksistä.

Voit myös kysyä ohjeita työpaikalla yhteysopettajalta tai omasta yhdistyksestäsi. Mikäli asiasi ei ratkea, voit olla yhteydessä OAJ:n lakkotiimiin sähköpostilla lakkovahti@oaj.fi

OAJ:n hallitus on päättänyt lakkoavustuksen suuruudeksi 180 euroa vuorokaudelta. Lakkoavustukseen ovat oikeutettuja kaikki ne lakon piirissä olevat jäsenet, jotka ovat ennen lakkovaroituksen antamista maksaneet jäsenmaksunsa tai ottaneet yhteyttä sopiakseen maksuohjelmasta. Uusista jäsenistä avustukseen ovat oikeutettuja he, joiden jäseneksi liittyminen on alkanut ennen lakkovaroituksen jättämistä. Avustusta voi hakea aikaisintaan lakon päätyttyä. Saat ohjeet hakemiseen vielä ennen avustuksen hakuaikaa.

OAJ:ssä noudatetaan aina neutraliteettiperiaatetta, eli jäsenten ei pidä muiden liittojen työtaistelutoimenpiteiden aikana tehdä toimenpiteisiin osallistuvien töitä.

Lisätietoa lakkoon liittyvistä aiheista saat lukemalla jäsenkirjeitä ja seuraamalla viestintää osoitteessa oaj.fi.